Annonse
03:40 - 16. januar 2015

Fare for et middelmådig høgskolesystem

Annonse
«Er det ikke en bedre strategi å løfte kvaliteten på hele sektoren?»

UTDANNING

Er Kunnskapsministerens plan for forskning og utdanning først og fremst en plan for eliteforskning? Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7, 2014–2015) er lansert som Kunnskapsdepartementets veikart for høgere utdanning og forskning de neste 10 årene. Dessverre hviler Langtidsplanen på en forståelse av fremragende kvalitet målt i mengde publikasjoner og siteringer. Dette er utdaterte måter å telle på som kun fremmer en snever del av forskningsmangfoldet i Norge.

Det er mange samfunnsviktige fagområder ved høgskolene hvor Langtidsplanens elitistiske kvalitetsmål ikke er relevante. For eksempel, om vi skal ha nytte av forskning på barn, skole og helsesektoren, vil vi bare lure oss selv ved å telle antall prestisjetunge forsk­ningsartikler. Vi er nødt til å måle hvilke faktiske endringer forskningen gir.

Moser-ekteparets Nobelpris har ikke svekket lysten på listetopping. Medaljer i gull er stas. Statsminister Erna Solberg har uttalt at hun ønsker seg norske universiteter på toppen av rangeringslistene. Også Forskningsrådets nye utkast til hovedstrategi er tydelig påvirket av Langtidsplanens ensidighet.

Et av de tre hovedmålene i Langtidsplanen er å få frem flere verdensledende fagmiljøer av fremragende kvalitet. At sektoren bestreber seg på å utvikle konkurransedyktige og sterke fagmiljøer, er selvfølgelig viktig. Men om noe skal løftes over gjennomsnittet, vil noe annet synke tilsvarende under gjennomsnittet. Er det ikke en bedre strategi å løfte kvaliteten på hele sektoren?

Langtidsplanen har ordet «utdanning» i tittelen og i stor skrifttype på omslaget, men det står ikke noe om utdanning utover at verdensledende forskningsmiljøer vil føre til høy utdanningskvalitet. Dette er sikkert riktig, men hva med utdannelser som er viktige for samfunnet hvor det ikke er store forskningsutfordringer?

Langtidsplanen er forsiktig i å si noe om kutt, men signaliserer at det blir nødvendig å omprioritere. Er planen at det skal kuttes ved høgskolene for å finansiere rangeringsklatring for et par universiteter? Vil Kunnskapsministeren velsigne en utvikling hvor vi kan få et par eliteuniversiteter og et middelmådig høgskolesystem?

Frode Eika Sandnes
Professor og prorektor for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.