Annonse
03:56 - 16. januar 2015

Biologi og medynk

Annonse
«Ein skal ikkje sjå bort frå at jenter blir påverka av all den sytinga og klaginga dei er omgjevne av.»

LIKESTILLING

Sosiolog Gunnar Aakvaag undrar seg i Morgenbladet 9. januar over at mange norske samfunnsvitarar framleis er lite glade i biologi fem år etter programmet Hjernevask.

Det har han ingen grunn til. Samfunnsvitarar er som regel svake i realfag, og denne serien var altfor fattig på fagleg informasjon til å eigna som døropnar for folk som ikkje på førehand var inne i biologien.

Det er slett ikkje utenkjeleg at dei fysiske kjønnsforskjellane er ei årsak til at så mange kvinner utdannar seg til tradisjonelle kvinneyrke, til dømes sjukepleie.

På den andre sida er det ikkje til å koma utanom at mange kvinner manglar den fysiske styrken som trengst i dette yrket, og slit seg ut i ung alder.

At yrkesvalet er tradisjonelt, inneber at det er knytta til historiske forhold. Den sterke auken i kvinnelege lønnsarbeidarar har skjedd samtidig med den omfattande utbyggjinga av skulen og omsorgssektoren. Men ein skal heller ikkje sjå bort frå at jenter blir påverka av all den sytinga og klaginga dei er omgjevne av, ikkje minst frå menn som trur dei ville følt seg meir mandige om dei hadde levd i gamle dagar.

Solveig Aareskjold
Forfattar

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.