Annonse
03:46 - 09. januar 2015

Arkitektene for St. Olavs hospital

Annonse

ARKITEKTUR

I Gaute Brochmanns artikkel om noen aktuelle sykehusprosjekter i Morgenbladet 2. januar, er firmaet Nordic office of architecture kreditert som arkitekter for St. Olavs hospital i Trondheim. Vi finner det viktig og riktig å presisere at det er to arkitektkontorer som står for prosjekteringen av St Olavs hospital: Nordic office of architecture AS og Ratio arkitekter AS.

Prosjektering og utbygging av St. Olavs hospital er utført gjennom to faser. I første fase var Nordic arkitekter for Nevrosenteret og pasienthotellet, mens Ratio var arkitekter for Laboratoriesenteret og Kvinne-/barnsenteret. I fase 2 har de to kontorene hatt et likeverdig samarbeid om den resterende bygningsmassen, gjennom prosjekteringsselskapet Team St. Olav.

Morgenbladet fortjener entusiastisk bifall for jevnlig å omtale norsk samtidsarkitektur. Med den offentlige interesse og betydning den omtalte arkitekturen har, bør det kunne forventes at det oppgis så korrekt og komplett informasjon som mulig om arkitektene bak verkene.

Sverre Svendsen
Daglig leder, Ratio arkitekter as

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt