Annonse
03:46 - 17. januar 2014

Lettvint fra Hernes

Annonse
Heller ikke private aktører drives utelukkende av profittjag.

PRIVATSKOLER

«Høyres utdanningsministre har ikke tatt lærdom av de kommersielle privatskolenes svindel», skriver Gudmund Hernes (Morgenbladet 10. januar). Hernes` sleivspark er underholdende lesning – men de bidrar ikke til konstruktiv skoledebatt.

Hele sektoren begår ikke ulovligheter. Det har vært mislighold, men de aller fleste av landets cirka 250 private skoler har selvsagt en ryddig og lovlig økonomi.

Heller ikke private aktører drives utelukkende av profittjag. Som en av landets største skolekjeder vil vi peke på et par sentrale motiver bak vår drift:

For det første er ønsket om å utvikle en bedre skole motivasjon nok – både for eiere, ledere og lærere. Private har bedre muligheter til å prøve ut nye pedagogiske metoder enn større, offentlige skoler. Mindre byråkrati skaper kortere vei fra ide til iverksetting. Et eksempel er bruk av digitale verktøy i undervisningen.

For det andre er en rekke private skoler etablert for å gi et godt tilbud til bestemte elevgrupper. Mange elever opplever at de ikke blir sett ved store videregående skoler, noe som kan være en del av forklaringen på det høye frafallet. De søker mindre klasser, tettere oppfølging og færre tidstyver for lærerne.

Ingen videregående skoler opererer heller med «karaktergarantier» – her blander Hernes private skoler og privatistundervisning.

 

Arne Moe

Kommunikasjonsdirektør, Sonans

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.