Annonse
10:45 - 10. januar 2014

Kvalitetssikring

Annonse
Man må vokte seg for ikke å havne i kunnskapsrelativisme.

LEKSIKON

Artiklene om Wikipedia og Store Norske Leksikon (SNL) 29. november og 13. desember gir en uklar og villedende fremstilling av SNLs redaksjonelle prinsipper.

At Wikipedia er en stor suksess er vel alle enige om. Wikipedia er redigert av brukerne og er anonymisert. SNL er redigert av fagfolk og signert. Begge deler har sine fordeler og ulemper. Mangfoldet er en fordel for brukerne.

SNL har som mål å mobilisere de vitenskapelige medarbeidere ved universiteter og høyskoler som bidragsytere. SNL er basert på normer som styrer den vitenskapelige virksomhet. I akademiske institusjoner lever man i et fagfellesskap der kunnskap utvikles gjennom kontinuerlig kritikk, og der man evalueres av sine fagfeller.

Det vitenskapelige miljø er slik en viktig garanti for uavhengighet av det, den eller dem det skrives om. Det dreier seg om prosedyrer som gjennomsyrer hele kunnskapsoppbyggingen og som gir garanti for holdbar viten – så langt det kan gis. De vitenskapelige miljøer har altså en innbygget kvalitetssikring.

Erlend Bjørtvedt ironiserer over at redaktøren i SNL har brukt begrepet «gjeldende kunnskap». Det er riktig at det er store kontroverser innenfor vitenskapene. Men at kunnskap utvikles gjennom de nevnte kritiske prosedyrer, betyr ikke at alt er bare strid. Det er også slik at ny kunnskap bygges opp slik at det i mange tilfeller kan være legitimt å snakke om «gjeldende» kunnskap.

Man må vokte seg for ikke å havne i ren kunnskapsrelativisme. At man kan strides om sannheten betyr ikke at det er meningsløst å si at man kan bevege seg henimot noe objektivt gyldig.

At bare én aktør får skrive, kan bli ensidig ifølge Bjørtvedt. Nå er det for det første en del av oppdraget at det i en leksikonartikkel gjøres rede for kontrasterende syn på samme sak. Det er en del av den faglige etos.

For det annet blir fagansvarlige og bidragsyterne nøye vurdert, og alle artikler blir evaluert av fagansvarlig og redaktør før de legges ut. Ansvaret for det som står, deles av flere.

For det tredje har SNL et kommentarfelt. Det vil si at SNL tilbyr en unik plattform der folk kan komme i direkte dialog med fageksperter, enten det er i form av spørsmål eller kritikk.

Den kanskje viktigste garanti for kvalitet er at SNLs artikler skal være signerte. Akademikere er vant til å signere sine artikler. Man kan ikke gjemme seg bak anonymitet. For det annet er det, for å sitere stortingskomiteen i innstillingen om bidrag til nettleksika, slik at «åpenhet om hvem som skriver er vesentlig for å kunne utøve kildekritikk og derved kvalitetssikre og forbedre levende leksikalske oppslagsverk.»

Wikipedia er, som sagt, en stor suksess, med mye aktuelt stoff og mange gode artikler. Men å påstå at Wikipedia er bedre kvalitetssikret enn SNL, er å snu saken på hodet.

 

Francis Sejersted

Fagansvarlig for moderne norsk historie og styremedlem i SNL

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt