12:32 - 07. mars 2014

Kontroll med det illegale cannabismarkedet

NARKOTIKA

I forbindelse med kjøp, salg og bruk av cannabis har det de siste årene blitt gjennomført flere politiaksjoner mot skoler i Norge, både lovlige og ulovlige. Den nylige aksjonen i Bergen skjedde etter spaning i russemiljøet, hvor det blir solgt og kjøpt cannabis. Russen bruker ikke bare alkohol som rusmiddel, men også hasj og marihuana, det bør ikke komme som noen stor overraskelse for noen. Ettersom det ikke finnes lovlige utsalgssteder kjøpes og selges cannabis for det meste gjennom venner. Over 40 avgangselever ble pågrepet, alle var over 18 år, men det er meldt om at barn under 16 år har fått kjøpt, fordi ingen spør etter legitimasjon.

Noen mener at cannabis er så farlig at det er god nok grunn til at politiet kan sette rettssikkerheten til side i slike aksjoner. Det er ingen anerkjente forskere som i dag mener at cannabis farmakologisk sett er mer skadelig enn alkohol, men det er heller ingen fagfolk som mener at cannabis er et helt harmløst rusmiddel. Det trengs noe kontroll, men ikke med forbudspolitikk, cannabis må reguleres på samme måte som for tobakk og alkohol.

Det at myndighetene ikke har tatt kontroll over det illegale markedet gjør at cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

Ved å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis for voksne, vil de som er under 18 år bli møtt med samme konsekvenser som om de bruker alkohol og ikke er gamle nok. Det samme gjelder for de som selger, altså konsekvenser på samme måte som for alkohol.

Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Det betyr ikke at alle behøver å like eller forbruke verken cannabis eller alkohol selv om det blir/er lovlig. Selv om cannabis blir solgt lovlig til voksne betyr det heller ikke at bruk av rusmidler i skole-/arbeidstiden vil bli akseptert.

I Morgenbladets leder 21. februar hevdes det at «det er grunn til å berømme politiet for at de lot nåde gå for rett ved å kanalisere dem inn i et oppfølgingsprogram, heller enn en domstol.» Mange mener at «alternativ straff» er et «alternativ til straff», og en god løsning. Det betyr tilbud om behandling istedenfor bot, men straff er det. Mange vil velge behandling de ikke trenger. Dessuten bidrar det til et klasseskille, mellom de som har råd til å betale boten og de som ikke har råd og derfor må godta «frivillig» behandling. Det er bra at ungdom ikke får anmerkning på rullebladet, men det er uetisk og sløsing med ressurser å sykeliggjøre og behandle friske mennesker for problemer de ikke har.

Lederen fremhever også at «forebygging må stoppe etterspørselen, ikke tilbudet». Det har vært utgangspunktet for forbudspolitikken i snart 50 år: hvis bare ingen vil kjøpe så er det ingen å selge til – det har ikke virket. Myndighetene har et større ansvar i denne saken enn forbrukerne.

Bergens Tidende spør i debatten om «forebygging fremfor straff»: «Hvorfor tar vi oss råd til narkoaksjon med 80 politifolk, men ikke til en ordentlig skolehelsetjeneste?» Det illegale cannabismarkedet er fristende for mange, spesielt unge gutter, det er ofte mer å tjene på å selge cannabis enn å ta seg en lovlig deltidsjobb ved siden av studier. Det er selvfølgelig bra om skolene får bedre skolehelsetjeneste, men så lenge myndighetene ikke tar kontroll over cannabismarkedet vil det fortsatt være fristende for mange å ha deltidsjobb som cannabisselger.

Forbudspolitikken har bidratt til at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS (de nyeste blir ikke oppdaget på urintest). Det er allerede meldt om to dødsfall, men SIRUS tror det finnes mørketall.

Det er et feilspor å rette søkelys mot politiets metoder blir det sagt fra politiet. De skal selvsagt kritiseres når aksjonene bryter norsk lov, men vi må også være oppmerksom på at politiet gjør som regjeringen/kommune-/bystyret ber dem om. Det er politikerne som har makt og mulighet til å endre lovverket.

Når et av verdens største markeder består av illegal produksjon, salg og kjøp så bør man forstå at det skaper problemer. Cannabis er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge. Det er derfor The Global Commission on Drug Policy, med bla. Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, oppfordrer verdens ledere til å ta kontroll og lovliggjøre og regulere cannabismarkedet på en måte som stopper den illegale handelen, det vil si utkonkurrerer organisert kriminalitet.

Lovliggjøring og regulering skjer flere og flere steder i verden, og det kommer til å skje her også. Det ville være rart om vi skulle bli stående igjen som et land hvor vi foretrekker et illegalt marked fremfor et kontrollert.

Skatter og avgifter fra salg av cannabis til voksne kan brukes på kunnskapsbasert og sannferdig informasjon for å redusere skadevirkninger. Det er mer samfunnsnyttig og bedre for folkehelsen enn at det er kriminelle som får inntektene fra det i dag illegale salget. På samme måte som for alkohol kan vi tilby behandling til de som måtte trenge det.

 

Anita Nyholt

Talsperson for Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.