Annonse
05:36 - 03. januar 2014

Kast Pisa over rekken

Med fremtiden i hånden: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under fremleggelsen av resultatene fra Pisa i desember. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Annonse

PISA

Skolen skal styrke tilliten hos den enkelte elev, og fortelle at hun eller han er noe, at elevens tanker, meninger og følelser holder. Uten et selv, ingen selvstendighet. En ukritisk ettergivenhet for det dominerende er et vitnesbyrd om vaklende identitet og selvfølelse.

Debatten ruller etter hver lansering av Pisa-undersøkelsen. Resultatstyring etter for eksempel denne undersøkelsen vil kunne lede til en dreining av tyngdepunktet i undervisningen, fra den faglige bredden og menneskelige utviklingen lovgivningen forutsetter, til noen få, prestisjetunge fag. Også rettslige perspektiver kan belyse dette.

Både internasjonale menneskeretter og nasjonale lover og forskrifter slår fast at opplæringen skal bygge opp barn og unge som mennesker, med et godt utviklet følelses- og sjelsregister og evnen til å se seg selv og andre som hele mennesker. Stikkordene er menneskeverd, toleranse, rettferdighetssans og aksept av ulikhet.

Barn og unge er under sterkt press. Mange forsøker å overbevise dem om at deres egen livsanskuelse er den riktige, som forrige århundres sterke og truende ideologier gir påminnelser om.

Fra vi er helt unge formes vi av, og må frigjøres fra, gjenger, miljøer, klikker og formyndere. I disse stridene er vi avhengige av et indre rom, et godt innredet værelse, hvor den enkelte kan trekke seg tilbake, og hvor vi kan «besinne oss på vårt eget og våre motstanderes menneskeverd», som Stein Mehren formulerte det.

Samfunnet er tjent med og ønsker selvstendige individer. Dette er implisitt i demokratibegrepet, som står sentralt i forslaget til ny paragraf 109 i Grunnloven, om retten til opplæring. Flertallsstyre forutsetter et levende, tenkende og undrende folk.

Kontinuerlig testing er en betydelig belastning på den enkelte elev. Daglig får mange unge mennesker, som en følge av testregimet, bekreftet at de ikke duger, ut fra en den snevre målestokken som legges til grunn.

Dersom press, frustrasjon og utrygghet i praksis blir en konsekvens av stadig testing, er dette problematisk med tanke på elevenes lovfestede rett til trivsel.

I generell del av læreplanen kan vi lese at elevene skal utvikle innlevelse og følsomhet overfor andre. Det heter videre at opplæringen må rettes mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ikke bare faginnhold. Omgivelsene må gi rike muligheter til å utvikle et bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for den senere rollen som voksen.

Pisa-testene og andre testvekster – bør vi ha dem, vil vi ha dem eller må vi ha dem? En utilsiktet virkning av testregimet er at det lovfestede vernet av unge menneskers integritet systematisk underkues og krenkes.

Derfor: Kast testene over rekken. Nå.

 

Trond Welstad

Stipendiat i utdanningsrett,
Det juridiske fakultet, UiO

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.