Annonse
09:56 - 24. januar 2014

Flere tellekanter trengs i det norske skapet

Annonse

FORSKNING

Artikkelen «Tellekantenes tyranni» i Morgenbladet 17. januar antyder at det er flere ulemper enn fordeler ved økt publisering. Tellekantene utfordrer grunnlaget for vitenskapene: Det er for få artikler med skikkelige gjennombrudd. Fagutvikling kveles av selvfølgeligheter produsert i rotteracet etter doktorgrader, dosenturer og professorater.

Men dersom idealet er mer enn store gjennombrudd, er problemet heller for lite publisering.

De fleste forskere er enig e om at vitenskap i hovedsak er preget av en steg-for-steg-aktivitet i retning av kumulert kunnskap. Enkeltsvarene bidrar til å opplyse en liten flik av problemkomplekset. Store innsikter og dramatiske oppdagelser er få.

Replikasjon, dobbeltsjekking, er et vesentlig trekk ved vitenskapelig aktivitet. Vitenskap har høy status og vi tror på det som publiseres. Dersom flere forskningsmiljøer kan reprodusere noenlunde de samme resultatene, i litt forskjellige settinger, er det enda større grunn til å tro på forskningen.

Det er en faretruende mangel på replikasjoner – særlig innenfor kliniske felter, pedagogikk og anvendt psykologi. Om behovet for slike trekkes inn, fremstår tellekantsituasjonen mindre tyrannisk: Da trengs mer publisering.

Det er altså godt mulig at det publiseres for få nye oppdagelser, men det innebærer ikke at det publiseres for mye.

 

Gunn E. Løkke og Jon A. Løkke

Høgskolen i Østfold

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.