12:42 - 23. oktober 2014

En viktig språksak

Ordboken for bokmål/riksmål har derimot i mange år vært underbudsjettert og har ennå ikke nådd målet.

SPRÅK

De fleste europeiske land har store, dokumenterende ordbokverk. I Norge har det lenge vært arbeidet med to: Norsk Ordbok for nynorsk og dialektene og Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) for bokmål/riksmål. Det siste er en videreføring og modernisering av standardverket Norsk Riksmålsordbok. Språkrådet og de ledende forfatterforeningene har flere ganger understreket hvor viktig det er å sikre utgivelsen av NAOB. 

Etter planen skulle begge ferdigstilles til grunnlovsjubileet i år. Slik gikk det ikke. Norsk Ordbok, et imponerende løft som i alle år har vært prioritert i statsbudsjettet, kom i land, men krever etterarbeid. Ordboken for bokmål/riksmål har derimot i mange år vært underbudsjettert og har ennå ikke nådd målet. Det var derfor en stor og gledelig nyhet at regjeringen i sitt kulturbudsjett endelig gir NAOB hva det trenger for å kunne bli publisert på en fullverdig måte i 2017.

Om det skulle bli debatt om kulturbudsjettet når regjeringspartiene og de øvrige partier på Stortinget skal enes om statsbudsjettet, stoler vi på at det slås ring om ordboken. Bokmål/riksmål er skriftspråket for flertallet av alle partiers velgere. Nå er det omsider denne målformens ordbokverk som må prioriteres!

 

Kjetil Bang-Hansen
Karin Gundersen
Erik Fosnes Hansen
Roy Jacobsen
Lars Roar Langslet
William Nygaard
Rune Slagstad
Jan Jakob Tønseth
Helene Uri
Vigdis Ystad

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.