Annonse

Annonse

02:53 - 04. juli 2014

Det store Facebook-eksperimentet

Som Facebook-brukere er vi alle forsøkskaniner i et enormt eksperiment, skriver medieforsker Taina Bucher.

Forsøkskanin-farmer: Mark Zuckerberg og Facebook gjør brukerne sine til forsøkskaniner, skriver artikkelforfatteren. Foto: Justin Sullivan/Getty Images

Debatten har rast etter at Facebook, sammen med forskere og andre samarbeidspartnere, nylig publiserte resultatene av et eksperiment om «emosjonell smittsomhet». Forsøket gikk ut på å filtrere ut positive og negative statusoppdateringer i nyhetsstrømmen for så mange som 689 003 Facebook-brukere. Forskningsartikkelen hevder at testpersonene som fikk positive statusoppdateringer i nyhetsfeeden ble påvirket til selv å utrykke seg mer positivt. På samme måte valgte gruppen som ble utsatt for negative oppdateringer flere negativt ladete ord i sine statusoppdateringer.

Det er omdiskutert hvor solide og oppsiktsvekkende funnene egentlig er. Det mest interessante er likevel de sterke reaksjonene på eksperimentet og hva de forteller om sosiale mediers innflytelse på oss. Og mest av alt, hva de sier om våre forestillinger om hvordan sosiale medier virker.

Facebook-eksperimentet ble oppfattet som kontroversielt, mildt sagt. Som medieforsker følger jeg en haug med andre medieforskere og samfunnsvitere på Twitter, og der er strømmen min fortsatt full av utsagn om det tvilsomme forskningsetiske grunnlaget for studien. Nesten 700 000 intetanende Facebookbrukere fikk newsfeeden sin manipulert av Facebook i en uke, men Facebook spurte aldri forsøkspersonene om de ønsket å delta i eksperimentet. Ifølge de nasjonale forskningsetiske komiteene skal «forskningsprosjekter som inkluderer personer, settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke». Facebook hevder imidlertid at kravet om informert samtykke er ivaretatt ettersom rettningslinjene man skriver under på når man oppretter en konto gir Facebook rett til «å samle inn data for forskning, analyse og testing».

HER !

Annonse

Mer fra Debatt