Annonse
03:42 - 16. august 2013

Truet frihet

Annonse

PSYKIATRI
Sigmund Karterud er tilbake med kommentarer til debatten om forholdene i norsk psykiatri, etter Tor Johan Eikelands kronikk i Morgenbladet 21. juni. Karterud fremholder sin påstand om særdeles gode arbeidsbetingelser, der terapeuter jevnt over har stor grad av frihet til å bruke sin intersubjektive kompetanse.
    Mine erfaringer som undervisningsleder ved et stort og landsdekkende videreutdanningsinstitutt i psykoterapi gir dessverre ikke et slikt inntrykk. Muligheten for å benytte en kompleks modell for forståelse av psykiske lidelser med rom for individuelt tilpasset behandling er svært varierende, både på landsbasis og innen de ulike avdelinger på Oslo-sykehusene. Mye er avhengig av faglederes orientering og engasjement.
    Muligheten for å drive lengerevarende, psykodynamisk orientert psykoterapi, for de pasientene vi vet har nytte av dette, er generelt begrenset. Helsemyndighetenes føringer for prioriterte behandlingsformer og videreutdanninger har uten tvil medført redusert handlingsrom og dårligere behandlingstilbud. Situasjonen ble faretruende aktualisert da helsedirektoratet nylig varslet avvikling av økonomisk støtte til videreutdanning i psykodynamisk terapi. Det var nødvendig å mobilisere fagmiljøene for omfattende dokumentasjon av behovet for slike terapiformer.
    Ganske riktig har vi i Norge god kompetanse i fagmiljøene. Vi har solide forskningsmiljøer og mange velutdannete terapeuter innen ulike terapiretninger. Sammenlignet med andre land, som USA, Tyskland, Danmark og Sverige har vi fortsatt god støtte fra myndighetene, men dette er noe vi hele tiden må kjempe for. Vi trenger ildsjeler som holder faget oppe, i form av vitenskapelig dokumentasjon, helsepolitisk argumentasjon og faglig entusiasme.
    Jeg er fullt klar over at R.D.Laing ikke var noen stor vitenskapsmann. Han klarte imidlertid å inspirere fagmiljøet i en retning som ga datidens terapeuter mulighet for en relativt autonom yrkesutøvelse tuftet på humanistiske verdier, som etter hvert har kommet til å inkludere mer vitenskapelig funderte teorier og metoder. Denne friheten er i dag truet. Utfordringen er å balansere nødvendig psykiatrikritikk med ivaretakelse av trivsel og optimisme i fagmiljøene. Overdreven kritikk kan virke demotiverende, overdreven entusiasme kan fjerne oss fra både virkelighet og evidens.

Tove Kjersti Kjølseth
Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt