Annonse
03:42 - 16. august 2013

Truet frihet

Annonse

PSYKIATRI
Sigmund Karterud er tilbake med kommentarer til debatten om forholdene i norsk psykiatri, etter Tor Johan Eikelands kronikk i Morgenbladet 21. juni. Karterud fremholder sin påstand om særdeles gode arbeidsbetingelser, der terapeuter jevnt over har stor grad av frihet til å bruke sin intersubjektive kompetanse.
    Mine erfaringer som undervisningsleder ved et stort og landsdekkende videreutdanningsinstitutt i psykoterapi gir dessverre ikke et slikt inntrykk. Muligheten for å benytte en kompleks modell for forståelse av psykiske lidelser med rom for individuelt tilpasset behandling er svært varierende, både på landsbasis og innen de ulike avdelinger på Oslo-sykehusene. Mye er avhengig av faglederes orientering og engasjement.
    Muligheten for å drive lengerevarende, psykodynamisk orientert psykoterapi, for de pasientene vi vet har nytte av dette, er generelt begrenset. Helsemyndighetenes føringer for prioriterte behandlingsformer og videreutdanninger har uten tvil medført redusert handlingsrom og dårligere behandlingstilbud. Situasjonen ble faretruende aktualisert da helsedirektoratet nylig varslet avvikling av økonomisk støtte til videreutdanning i psykodynamisk terapi. Det var nødvendig å mobilisere fagmiljøene for omfattende dokumentasjon av behovet for slike terapiformer.
    Ganske riktig har vi i Norge god kompetanse i fagmiljøene. Vi har solide forskningsmiljøer og mange velutdannete terapeuter innen ulike terapiretninger. Sammenlignet med andre land, som USA, Tyskland, Danmark og Sverige har vi fortsatt god støtte fra myndighetene, men dette er noe vi hele tiden må kjempe for. Vi trenger ildsjeler som holder faget oppe, i form av vitenskapelig dokumentasjon, helsepolitisk argumentasjon og faglig entusiasme.
    Jeg er fullt klar over at R.D.Laing ikke var noen stor vitenskapsmann. Han klarte imidlertid å inspirere fagmiljøet i en retning som ga datidens terapeuter mulighet for en relativt autonom yrkesutøvelse tuftet på humanistiske verdier, som etter hvert har kommet til å inkludere mer vitenskapelig funderte teorier og metoder. Denne friheten er i dag truet. Utfordringen er å balansere nødvendig psykiatrikritikk med ivaretakelse av trivsel og optimisme i fagmiljøene. Overdreven kritikk kan virke demotiverende, overdreven entusiasme kan fjerne oss fra både virkelighet og evidens.

Tove Kjersti Kjølseth
Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.