Annonse

Annonse

15:26 - 12. november 2013

Svar til Akerhaug

Lars Akerhaug, som har skrevet boken Norsk jihad, mener Arfan Bhattis eks-kone Margrethe Salvesen fremstilles som «et uskyldig offer for stigmatisering» fra PST og ham selv i Morgenbladet 1. november («Et liv med PST»).

Han har rett i at Arfan Bhatti ble dømt til psykisk medvirkning til skadeverk på den jødiske synagogen i 2006. Når det gjelder Salvesens aktivitet på sosiale medier, ser jeg ikke noe avgjørende nytt utover det Salvesen selv sier, nemlig at hun støtter Hamas og kan forstå selvmordsbombere i undertrykte regimer.

Det er krevende å intervjue mennesker med radikale meninger. De føler seg ofte feilrepresentert og har sterk mistro til journalister. I et nytt etterord til pocketutgaven av boken om Fjordman, som kommer ut i disse dager, skriver jeg utførlig om dette.

I det aktuelle intervjuet var utgangspunktet at PST advarte mot Syria-farere, og Salvesen var nevnt i Akerhaugs bok som den første norske islamisten som dro. Som del av en større helhet anså vi det relevant å få en av Syria-farerne selvi tale. Vi ønsket å få ut mest mulig informasjon omhvordan hun selv tenker, som betydde at intervjueren fikk en tilbaketrukket rolle i fremstillingen. Intervjuet er dermed ikke hardt vinklet eller aktivt konfronterende, men det kommer fram at hun støtter Hamas, viser forståelse for selvmordsbombere og har vært gift med Bhatti. Vi mener at dekningen under ett, med tilsvar fra Akerhaug og PST, ga et relevant grunnlag for at leserne kunne gjøre seg opp en egen mening.

Morgenbladet har en tradisjon for å slippe avvikende meninger til på trykk. I noen tilfeller vil lesere bli provosert, men jeg mener det er viktig å holde fast på at enhver person som står fram og forteller sin historie i avisen skal få en redelig behandling, uansett om de har standpunkter som anses for radikale/skremmende.

Simen Sætre

Journalist i Morgenbladet

Annonse

Mer fra Debatt