Annonse
04:43 - 04. oktober 2013

Ros er smart!

Annonse
«Det er ikke likegyldig hvordan en gir positiv tilbakemelding.»

BARNEOPPDRAGELSE

I «Ros ikke barna!» (27. september) kritiserer Trygve Hoff undertegnede for å anbefale for mye ros av barn. Han viser blant annet til at jeg i Ukeslutt svarte nei på spørsmål om det kunne bli for mye ros.

Det er gjort undersøkelser av hvilke miljøer barn utvikler seg best i: miljøer hvor det bare gis positive tilbakemeldinger, miljøer hvor det bare gis korrigerende tilbakemeldinger eller miljøer hvor det er en kombinasjon av positive og korrigerende tilbakemeldinger.

Det viser seg at barn utvikler seg best i miljøer hvor det mottar begge typer tilbakemeldinger, men hvor det er en klar overvekt av positive tilbakemeldinger. Denne kunnskapen bør være styrende, enten barnet er i et idrettslag, en barnehage, en skole, i en familie eller i et annet miljø.

Det er ikke likegyldig hvordan man gir ros. Ofte er det hensiktsmessig å gi atferdsspesifikke tilbakemeldinger, altså at man i tilbakemeldingen klargjør hva man roser barnet for. Videre bør positive tilbakemeldinger stort sett være ubetinget positive, og ikke etterfølges av noe negativt.

Tidspunktet for når man formidler en tilbakemelding kan også være avgjørende for hvilken effekt den får. Spesielt for små barn er det viktig at tilbakemeldingene kommer raskt etter at barnet har gjort noe positivt. Til slutt er det viktig å huske at positive tilbakemeldinger alltid må være oppriktige. Hvis barns hverdag preges av hyppige korrigeringer og lite ros, vil barnet ofte gjøre mer av uønskede ting. Hvis hverdagen preges av positive tilbakemeldinger, men med enkelte korrigeringer, vil barn ofte gjør mer av ønskede handlinger.

Hoffs anbefaling om å jekke ned barna og gi mindre ros, er det derfor neppe smart å følge. Vi bør heller stille tydelige krav, følge opp det vi sier, korrigere barna når det er nødvendig, men ellers ha mye fokus på det positive de gjør. Ros har ikke bivirkninger!

Are Karlsen

Fagmann og pappa

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt