Annonse
13:51 - 05. juni 2013

Profesjonsstudentene angriper stråmenn

Annonse

PSYKOLOGUTDANNINGEN

Etter motsvaret fra profesjonsstudentene, ser vi oss nødt til å korrigere enkelte av påstandene vi blir tillagt. I tillegg biter vi oss merke i at de ikke skiller mellom utsagnene som blir fremmet i Leitemo sitt innlegg og de vi fremmer i vårt.

Vi har aldri sagt at lengden på profesjonsstudiet bør kortes ned, slik det impliseres i motsvaret, eller at psykiske lidelser ikke bør forstås i et kontekstuelt perspektiv. Vi sa heller ikke at profesjonsutdannede ikke bør bedrive forskning, men poengterte at masterløpet også utdanner personer med sterk forskningsbasert kompetanse.

Det vårt innlegg først og fremst er ment til å få frem, er at det finnes mastergrader som er spesialisert innenfor en rekke andre områder av psykologien enn det kliniske. Dette er et viktig (og ikke et «billig») poeng å få frem, da masterutdanningene er lite kjent blant mange utenfor psykologimiljøene.

I tillegg har informasjon om at det finnes andre utdanningsalternativer stor betydning for debatten om hva som bør være en del av profesjonsstudiet, og hvorvidt profesjonsutdannelsen utdanner generalister eller ikke. Med en «generalistmodell» henviser vi til et utdanningsløp som skal gi best kompetanse innen alle områder av psykologien, noe profesjonsutdannelsen ikke lenger gjør. Dette betyr derimot ikke at vi ønsker en profesjonsutdannelse uten et kritisk perspektiv og forskningsbaserte fag. Endringene vi foreslår rundt titulering og spesialisering vil heller ikke medføre slike konsekvenser.

I tillegg poengterer vi at det er et stort behov for klinisk psykologisk kompetanse i fremtiden. Derfor mener vi det vil være mest gunstig om flest mulig som følger profesjonsløpet gjør dette fordi de ønsker å jobbe med kliniske problemstillinger, enten praktisk eller i forskning. I dag er situasjonen slik at den eneste muligheten man har til å bli anerkjent som for eksempel organisasjonspsykolog, samfunnspsykolog eller helsepsykolog er gjennom profesjonsløpet. Dette på tross av at det finnes spesialiserte mastergrader innenfor nettopp disse feltene. Dette mener vi er lite hensiktsmessig, og det var dette som var essensen i vårt innlegg. Det er trist at profesjonsstudentene velger å overse våre hovedpoeng og i stedet angriper stråmenn.  

 

Madeleine Dalsklev
Karen Eimot

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.