10:38 - 01. mars 2013

Om klasse og kultur

KLASSE

21. februar benyttet Høyres intellektuelle alibi, Torbjørn Røe Isaksen, sin bakside i Morgenbladet til å avfeie diskusjonene om klassereiser. Teksten hans røper både manglende interesse for og kunnskap om problematikken. 

Mens Isaksen ironiserer, viser forskningen at kultur er sentralt for dagens ulikhetsforhold. Ikke fordi noen spiser Grandiosa og andre ristet foie gras, men fordi kulturen både fungerer som en maktressurs som former selve klassedelingen, og fordi klasseforholdene i hverdagen kommer til uttrykk som kulturforskjeller.

Sjeldne kulturelle kompetanser gir makt og fordeler. Det er dette Bourdieu trakk oppmerksomhet mot med sitt begrep om kulturell kapital. Den gir bedre skolekarakterer, hjelper ved opptaksprosesser til prestisjetunge utdanningsinstitusjoner og den kan fungere som adgangskort til mektige nettverk. Derfor følger stadig flere forskere i Bourdieus fotspor og betoner at både økonomisk og kulturell kapital er sentrale maktressurser.

Kulturen er òg viktig fordi den virker som et naturaliserende slør over klasseforholdene. Når klassene har særegne livsstiler og orienteringer, framtrer dype sosioøkonomiske klasseforskjeller som uskyldige smaksforskjeller. Flere studier viser at privilegerte utviser sin forakt for de dårligere stilte gjennom smaksdømming og harselering med ting som P4 og Gran Canaria. At klasseforholdene framtrer som udiskutable smaksforskjeller, er selve premisset for at klassekulturer kan avfeies som politisk uinteressante, slik Isaksen gjør. 

Til slutt kommer Isaksen med noen punkter om ulikhet som han syns er viktige. Han skriver at enhetsskolen forsterker sosiale forskjeller. Det lukter vikarierende argument, i og med at Høyre aldri har hatt sosial utjevning som noen fanesak. At skolen ikke har minsket sosiale ulikheter, henger sammen med at den preges av ulikheter som formes og eksisterer utenfor den. Når ulikhetene vedvarer eller øker i samfunnet rundt, duger det ikke å gi skolen all skylda.

Trygd går i arv og vi står i fare for å utvikle en etnisk og kulturell underklasse, anfører Isaksen. Det implisitte poenget er å diskreditere velferdsstatens sikkerhetsnett. Men dette er misvisende: Det er ikke spesielt for trygd eller fattigdom at det går i arv – alle sosiale posisjoner gjør det – på bunn så vel som i toppen og midten. Sammenhengen mellom foreldres inntekt og sjansen for å havne på trygd er nær lineær: Jo fattigere foreldre, jo mer usatt er du. Det er ikke trygden som er problemet, men ulikheten. 

Til sist beklager Isaksen seg over at det blir færre ufaglærte jobber og mindre respekt for dem. Vi ser fram til forslag for å bøte på situasjonen. La oss bare håpe han ikke har tenkt å la respekt komme istedenfor anstendige lønns- og arbeidsvilkår – slik en kan frykte gitt Høyres motstand mot dagens arbeidsmiljølov.  

 

Magne Flemmen

Jørn Ljunggren

Doktorgradsstipendiater i sosiologi, UiO

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.