05:06 - 25. januar 2013

Mennesket er ikke bare en maskin

«Vi er relasjonsvesener. Det gjør surrogati inhumant.»

SURROGATI

Aksel Braanen Sterri og Per Anders Langerød etterlyser i kronikken «Kjølig blikk på surrogati» i Morgenbladet 18. januar en diskusjon av de prinsipielle sidene ved surrogati. Deres kjølige, prinsipielle blikk fører til følgende konklusjon: Forbudet mot surrogati må oppheves.

Kronikkforfatternes utgangspunkt er at en lønnsmottaker generelt selger (deler av) kroppen sin ved å stille den til disposisjon mot penger som vederlag. Åndsarbeidere «leier ut» hjernen, og kroppsarbeidere «leier ut» muskler. De ser på alle deler av kroppen som mulige «utleieobjekter». Braanen Sterri og Langerød er selv inne på at tankegangen skurrer. Men de avviser å ta med følelser som argument i sine drøftelser.

Hva skurrer? Jeg ser det slik at resonnementene ikke tar med at mennesket er et relasjonsvesen, og at enkelte deler av vår kropp er særlig forbundet med det som har med relasjoner å gjøre. Ikke minst gjelder det de organer som ivaretar vår reproduksjon.

Seksualliv og frembærelse av neste generasjon skal knytte foreldreparet sammen, også med hensyn til omsorgen for avkommet (men ikke bare det). Etter fødselen er kvinnens kropp maksimalt innstilt på omsorgsrollen. Mor og barn er fortsatt fra naturens side intimt sammenbundet. (Et eksempel på det er at livmoren trekker seg sammen når barnet dier.) Å ta barnet fra moren er naturstridig.

I denne debatten er det viktig å understreke at alle barn har like stor verdi, uansett tilblivelsesmåte. Men ny teknologi fratar noen av dem en helt basal relasjon, som alle barn har krav på. Argumentasjonsrekken for surrogati har som utgangspunkt et syn på mennesket som bare en maskin. Vi er mer. Vi er relasjonsvesener. Det gjør surrogati inhumant.

 

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.