Annonse
05:05 - 25. januar 2013

Kjølig eller kynisk?

Annonse
«Et av kronikkens prinsipper synes å gå ut på at det som markedet etterspør bør man ikke forby.»

SURROGATI

Jeg må innrømme at jeg ble både forundret og provosert da jeg leste Aksel Braanen Sterri og Per Anders Langerøds kronikk i Morgenbladet av 18. januar vedrørende surrogati. Hvis dette var hensikten med kronikken, er hensikten oppnådd.

Forfatterne presenterer i åpningen konklusjonen: Forbudet mot surrogati må oppheves. Det er selvfølgelig et standpunkt man kan ha, men bakgrunnen er at man hevder at debatten om surrogati har vært preget av manglende prinsipiell tenkning. Her er det avgjørende hvilke prinsipper man legger til grunn.

Et av kronikkens prinsipper synes å gå ut på at det som markedet etterspør bør man ikke forby, og i denne forbindelse sammenlignes det å «låne ut» sin livmor med det å tilby sin arbeidstid og kompetanse til arbeidsgiver.

Et annet prinsipp synes å være at er man fattig nok, bør man ha anledning til å gjøre hva som helst, selv om det er etisk problematisk. Dette ses på som en naturlig konsekvens av at kvinner i likestillingens navn kan gjøre hva de vil med egen kropp.

Mot en slik kynisk tenkning kan man anvende andre prinsipper:

1. Å skape et menneskeliv kan og skal aldri bli handelsvare. Å sammenligne det å føde et barn til verden med å gi av sine krefter til arbeidsgiver tyder på en grunnleggende manglende forståelse for menneskelivet.

2. Det er en menneskerett for ethvert barn å få kunnskap om sitt biologiske opphav. Surrogati utydeliggjør og kanskje umuliggjør denne rettighet.

3. Det bør ikke være tillatt å muliggjøre utnyttelse av fattige med den hensikt å skaffe seg et barn man ikke kan få på annet vis.

Argumentene mot surrogati kan være mange og omfattende, og viljen til å diskutere de prinsipielle sidene ved saken, som forfatterne av kronikken hevder motstandere av å tillate surrogati mangler, er absolutt til stede. Kronikken «Kjølig blikk på surrogati» sender iallfall iskalde vinder inn i en debatt som sårt trenger varme og respekt for menneskeverdet.

 

Per Midteide
Pensjonert baptistprest, bistandsarbeider og venstremann

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.