Annonse
05:00 - 11. januar 2013

Hverken raser eller er rasende

Annonse
«Kjiphet er kanskje et riktigere ord en raushet.»

SPRÅKÅRET

Riksmålsforbundet raser over programmet for Språkåret 2013. De mener feiringen av det norske språkmangfoldet er blitt til et rent nynorskår, heter det i en rekke medier etter at det er blitt debatt om programmet for Språkåret 2013. Nei, Riksmålsforbundet hverken raser eller er rasende.

Norsk språk er viktig, og vi hilser velkommen alt som gjøres for å skape og fremme språkinteresse og – bevissthet. Problemet med Språkåret 2013 er rett og slett at det er lagt altfor liten vekt på den målformen 90 prosent av befolkningen bruker.

Vi har gjennom altfor mange tiår hatt språkstrid i Norge. Det hersker idag større språkfred enn det kanskje noen gang har gjort. Med et språkår burde man grepet muligheten til å videreutvikle dette, skape mer dialog og grobunn for språkinteresse og – bevissthet.

Et språkår burde derfor være inkluderende, inviterende, åpent og deltagende. «Språkåret 2013 er ei raus og inkluderende feiring av det norske språkmangfaldet», heter det på nettsidene til prosjektet. Slik raushet er vanskelig å spore i prosjektplanen for året og på prosjektets nettsider.

Meningen har kanskje vært god, men både ut fra hvem som er invitert til å være med på å legge premissene og aktivitetene i prosjektplanen er kjiphet kanskje et riktigere ord en raushet; kjiphet overfor den målformen 90 prosent av befolkningen bruker, riksmål/bokmål. Det tjener neppe noen, heller ikke nynorsken.

Riksmålsforbundet erkjenner at det er to målformer i landet, og at begge former er en viktig del av vår kulturarv og kultur. Nynorsk er som den minst brukte av målformene utsatt, og på enkelte felt i fare. Derfor må først og fremst de som har nynorsk som hovedmål oppmuntres til å benytte målformen sin.

Vi skulle ønske at vi hadde fått et språkår der norsk språk stod i sentrum, ikke en av målformene. Når de ansvarlige for Språkåret 2013 nå understreker sin raushet og iver etter å få bokmåls- og riksmålssiden mer med, blir det litt sent. Det er vanskelig å invitere til å skrive bok sammen etter at den er gått i trykken.

Men Riksmålsforbundet hverken raser eller er rasende. Også i Språkåret 2013 vil vi gjøre det vi kan for å fremme norsk språk, språkinteresse og språkbevissthet. Også i tilknytning til Språkåret 2013, om de som styrer det året virkelig vil.

 

Trond Vernegg
Formann i Riksmålsforbundet

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.