Annonse

Annonse

10:45 - 08. november 2013

Helsepersonell og LHBT-personer

«Helsepersonellets utfordring syntes å ligge i ønsket om å behandle alle så likt som mulig.»

LIKESTILLING

I Likestillings- og diskrimineringsombudets spørreundersøkelse fra Skeive Dager 2011 viser halvparten av deltakerne i undersøkelsen til opplevelser av manglende informasjon blant helsepersonell om det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transseksuell (LHBT).

Ny norsk homoforskning presenteres på konferansen «LHBT: Status 2013» den 7.-8. november i Oslo. Ett av temaene som debatteres på konferansen er likeverdighet i offentlige helsetjenester. Hvor ligger utfordringene for helsevesenet med hensyn til å inkludere et LHBT-perspektiv?

I min hovedoppgavestudie på profesjonsstudiet i psykologi ble tolv psykologer som jobbet i ungdomspsykiatrien og ved helsestasjoner for ungdom, intervjuet om unge og seksuell identitet. Bakgrunnen for studien var forskning som viser at LHBT-ungdom kan stå overfor spesifikke utfordringer knyttet til blant annet åpenhet og tilhørighet i sin utvikling. Dette kan utgjøre risikofaktorer for psykisk helse.

Tematisering av seksuell identitet i møte mellom pasient og helsepersonell anses å være gunstig, da eventuelle konfliktfylte tanker og følelser vil kunne synliggjøres. Intervjuene med psykologene viste at seksuell identitet i stor grad måtte være en uttalt problematikk for pasienten for at tematisering i behandlingsrommet skulle forekomme. Helsepersonellets utfordringer med å tematisere LHBT i møte med pasienter syntes å ligge i ønsket om å behandle alle så likt som mulig.

Frykt for stigmatisering av LHBT-personer kan være én av utfordringene helsevesenet står overfor. Fravær av informasjon hos helsepersonell om det å være lesbisk, homofil, bifil eller transseksuell kan være en annen. I studien med psykologene som jobbet med ungdom hadde én av tolv deltatt på kurs om LHBT og psykisk helse. Informasjonsmateriell om LHBT og psykisk helse var å finne på ett av tolv venterom. Forhåpentligvis vil «LHBT: Status 2013» bringe oss ett steg nærmere likeverdighet i offentlige tjenester.

 

Martin Rosmo Hansen

Psykolog

Annonse

Mer fra Debatt