Annonse
05:35 - 18. januar 2013

Feil spørsmål, riktig svar

Annonse
«Det er samfunnet, ikke kulturen vi burde diskutere.»

NORSK KULTUR

«Er den norske kulturen truet av innvandringen», spør Jon Hustad i en kronikk Aftenposten. Og svarer: «Ja, selvsagt er den det.» Svaret er riktig. Spørsmålet er feil stilt. Det har vært en sterk tendens til å snakke stort og flott om kultur. Den som har vært med noen år, vil vite at dette er forholdsvis nytt. For 20–30 år siden snakket man gjerne om samfunn, økonomi, ideologi og politikk, men sjelden om kultur i nåværende betydning.

Problemet er at kultur oppfattes som en «ting», som en omfattende helhet som vi mennesker bare må forholde oss til. Vi snakker om kulturell «tilhørighet», som om mennesker faktisk tilhører en kultur. Vi får stadig høre fra våre akademiske og politiske formyndere at forskjellige «kulturer» må lære seg å leve sammen. Integrasjon skal skje mellom «kulturer», ikke ved at enkeltmennesker tilpasser seg hverandre og at nyankomne respekterer skikker.

Min erfaring fra Oslo Øst tilsier at innvandringen neppe er noen stor trussel mot norsk «kultur». Derimot vil fortsatt masseinnvandring og multikulturalisme være en trussel mot det norske samfunn, slik vi kjenner det i dag. Det er samfunnet, ikke kulturen vi burde diskutere. Blir det for stor innvandring, vil velferdsstaten og velferdssamfunnet før eller senere kollapse. Blir det for mye multikulturalisme, vil ikke bare samfunnssolidariteten svekkes, men verdier som likebehandling, likestilling og ytringsfrihet settes under press. Tendensene er allerede der. Nye folk med andre verdier vil ønske seg andre samfunnsordninger. En framvoksende islamisme vil bli en utfordring mot våre politiske og rettslige ordninger. Det er faktisk slike framtidsutsikter, ikke lukten av pinnekjøtt og kålrabistappe, som bør være hovedsaken.

 

Finn Olstad
Historiker

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.