Annonse
10:51 - 11. juli 2013

Dømmes av ... Morgenbladet

Annonse
«Cermaq ønsker dialog med interessenter. En dialog krever imidlertid to parter.»

FORBRUKERMAKT

I serien «Etisk handel» har Morgenbladet omhandlet forbrukeravmakt og 5. juli (mangel på) konsekvenser for bedrifter som «dømmes» for brudd på etiske retningslinjer. Der er Cermaq brukt som eksempel. Problemet er bare det at Cermaq ikke er «dømt» for brudd på etiske retningslinjer.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er et viktig rammeverk som Cermaq følger. Klagesaken Morgenbladet refererer til ble konkludert med en felleserklæring der partene var enige om at den chilenske fiskeoppdrettsnæringen, inkludert Cermaqs virksomhet, burde vært drevet på en mer bærekraftig måte før fiskehelsekrisen i Chile i 2007. Partene var også enige om at flere av klagepunktene var tilbakevist.

Cermaq følger opp felleserklæringen og rapporterer om status i en grundig, eksternt revidert bærekraftsrapportering (www.rapport2012.cermaq.no). Vi samarbeider også med NGOer som gjør systematiske analyser.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har fått laget en rapport med utsagn fra enkeltpersoner om kritikkverdige forhold. Under arbeidet med rapporten har ForUM ikke ønsket selskapets dokumentasjon, forklaringer eller kommentarer til forholdene. Hadde de gjort det, kunne mesteparten vært oppklart som feil og misforståelser. Er en slik rapport et godt grunnlag for å innføre sanksjoner overfor et selskap?

Nå er jo ikke Cermaq funnet skyldig i å ha brutt OECDs retningslinjer, men Morgenbladets artikkel reiser spørsmål om ansvaret som påhviler den som fremmer påstandene, dersom disse påstandene skal legges til grunn for å «bruke pisken». Hva skal man kreve av dokumentasjon og kontradiksjon? Dette er viktige prinsipper som er godt forankret i vårt rettssystem, og det er neppe hensiktsmessig å lage en «liksom-rett» på siden av rettsapparatet.

Cermaq ønsker dialog med interessenter. En dialog krever imidlertid to parter. Det er stor skuffelse i Cermaqs organisasjon over at ForUM etter inngåelsen av felleserklæringen velger å skrive en rapport om Cermaq uten anledning for Cermaq til å opplyse om faktiske forhold.

Jon Hindar
Konsernsjef, Cermaq

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.