Annonse
13:43 - 16. januar 2013

Darwin og menneskets tilblivelse?

Annonse

DNA-SAMFUNNET

I Marit K. Slotnæs’ interessante og velskrevne artikkel «Bare sex og død» i Morgenbladet 11. januar var det en setning jeg stusset over: «I dag er det bare ekstremister som avviser Darwins teori om mennesket tilblivelse.»

Menneskets tilblivelse? Mener hun menneskets utvikling slik den kan leses ut av Darwins teori om artenes opprinnelse, altså en utvikling fra en enklere organisme frem til en mer komplisert og sammensatt organisme? I så fall er bruk av begrepet tilblivelse i den forbindelse i beste fall upresist, i verste fall vill-ledende. For menneskets tilblivelse forutsetter noe mer, det mest grunnleggende av alt: selve livet, livsgnisten. Og dette involverer dyptpløyende filosofiske og teologiske spørsmål som går langt videre enn Darwins utviklingslære, nemlig hvordan liv, som sådan, har oppstått. Og her er det vel i bunn og grunn to ulike standpunkter, eller teorier om man vil: 

1. Liv er resultat av blind tilfeldighet.

2. Liv er blitt til gjennom en visjon, en tanke, en vilje, en plan – dette som rommes under fellesbetegnelsen Gud – og som derfor styres av, eller fungerer i henhold til, en eller annen hensikt.

Som kristen gikk Darwin inn for Gud, samtidig som han som vitenskapsmann sikkert var klar over at verken den blinde tilfeldighet eller Gud kan testes empirisk og derfor heller ikke bevises i noen vitenskapelig forstand.

Av samme grunn er hvert eneste menneske som leter etter livets mening henvist til å velge mellom disse to alternativene ut fra det som virker mest sannsynlig og/eller gir mest fortrøstning og pågangsmot.

 

Mie Berg Simonsen

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.