Annonse
03:17 - 16. august 2013

Kommentarer til debatten om «seniorsaken»

Annonse

KLIMA
Jeg vil si takk for meg med noen avsluttende kommentarer til Bjørn H. Samsets og Henrik H. Svensens svar i Morgenbladet 9. august på mitt motinnlegg den 28. juli: Samset og Svensen har heldigvis forlatt påstanden om et paradigmeskifte. Siste stikk var kanskje min påpekning i Dagsnytt 18 mandag 5. august av at paradigmebegrepet er brukt før, men av forskere med motsatt ståsted (klimaskeptikere).
    De hevder fortsatt at det er en sammenheng mellom høy alder og klimaskepsis blant akademikere, men at responsen kommer fra den utpekte gruppen kan selvsagt ikke tas til inntekt for en slik påstand. Programlederen i Dagsnytt 18 spilte for øvrig inn at nettopp eldre forskere og professorer kan ha mye å fare med – men det fikk stå ubesvart.
    Henvisningen til nettstedet skepticalscience.com kan jeg ikke ta på alvor. Her finner en bare den vanlige pubertale nedrakkingen av meningsmotstandere slike nettsider er fulle av.
    Samset og Svensen hoverer over at jeg «omfavner» en studie basert på klassisk klimaforståelse som forfekter en lav klimafølsomhet. Her setter de opp et kunstig skille som ikke finnes i den vitenskapelige litteraturen.
    De avfeier Aleklett og andre som har studert Peak Oil med at «dette er dessverre galt», begrunnet med at IEA hevder at to tredjedeler av de kjente reservene må bli liggende der de er for å nå togradersmålet. Men Aleklett og hans kolleger har faktisk solid belegg for å hevde at blant andre IEA har overestimert de utvinnbare reservene i lang tid. Troen på at skifergass og tjæresand skal forandre vesentlig på dette er dessuten godt tilbakevist i den nye boka Snake Oil av Richard Heinberg.
    Til sist – klimatilhengerne viser stadig til togradersmålet som om det er solid vitenskapelig begrunnet, men dette er dessverre en påstand som er blitt sann fordi den er gjentatt ofte. Dette målet er mer et resultat av politisk dragkamper enn av vitenskapelige studier, men det får bli en annen debatt.

Øistein Johansen
Pensjonert miljøforsker og rådgiver ved SINTEF Miljøteknologi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.