Annonse
12:43 - 04. juli 2013

Breivik oppfordrer til terrror

Annonse
“Det utrolige er at brev som dette noen gang har sluppet ut.”

BREIVIKS BREV

Frem til brevsensuren for Anders Behring Breivik ble skjerpet i fjor, fikk han sende ut brev som oppfordret til mer terror.

I et av brevene, adressert til «russiske kolleger», beskriver han seg selv som «en selvdreven, uavhengig angrepscelle som forsøker å inspirere, utvikle og introdusere nye brutale tradisjoner til militante nasjonalister i Europa». Han anbefaler deretter al-Qaida som et forbilde, og forklarer at han har gått inn for «spektakulære angrep» for å forsøke å introdusere en glori-fisering av martyriet. Det utrolige er ikke at en del av brevene hans nå blir stoppet av fengsels-myndighetene. Det utrolige er at brev som dette noen gang har sluppet ut. Ordet «militant», her mer eller mindre synonymt med «voldelig», gjentas for øvrig

utallige ganger i løpet av brevet.

Debatten om Breiviks ytringsfrihet vil trolig blusse opp igjen med jevne mellomrom. Det vil være uansvarlig hvis deltagerne ikke forholder seg til det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt Breivik skal ha adgang til å sende ut brev hvor han i så direkte ordelag oppfordrer til mer terror – og til og med forsøke å organisere den.

Vi har tidligere hevdet at det er umulig å se at Breivik har et politisk prosjekt som på noe vis kan betraktes som løsrevet fra hans terrorhandlinger. Når han mener at massedrap er en legitim strategi og en nødvendighet gitt hans samfunnssyn, vil dette uunngåelig hefte ved de fleste «politiske» ytringer fra Breiviks side. Hans politiske prosjekt er per definisjon voldelig og voldsdyrkende, og han har valgt å omsette sin ideologi i usedvanlig brutal handling for å være et eksempel til etterfølgelse. Vi har derfor argumentert for at han generelt ikke lenger bør ha adgang til å ytre seg politisk, ettersom en del mottagere vil oppfatte alt han skriver som nettopp hva det er, nemlig forsøk på å legitimere egen volds-utøvelse og inspirere til mer.

Breiviks forsvarer Tord Jordet uttaler at «ingen innsatte skal gis mulighet til å planlegge straffbare handlinger, men han har rett til å drive politisk meningsutveksling». Blir ikke dette enkle utgangspunktet nødvendigvis forvansket når de straffbare handlingene vedkommende er dømt for, faktisk er politiske i sin natur, nemlig terrorisme?

Når det er sagt, er det ikke behov for å argumentere så teoretisk. Det vesentligste punktet er hva Breivik faktisk har skrevet i brevene, og at dette har omfattet oppfordringer til mer terror. Velger man å ignorere dette sentrale forholdet, forholder man seg uforsvarlig abstrakt til en situasjon som har en svært konkret og dyster kjerne. Jeg vil derfor tillate meg å utfordre alle som ønsker å debattere Breiviks ytringsrom, til å forholde seg til følgende konkrete spørsmål:

1. Bør Breivik ha anledning til å skrive brev hvor han oppfordrer og forsøker å motivere andre høyreekstremister til å bli mer «brutale» og benytte «spektakulære angrep», med al-Qaida og ham selv som forbilde?

2. Bør Breivik ha anledning til å forsøke å organisere et fengselsnettverk bestående av nasjonalister som kan tilby «beskyttelse» mot innsatte muslimer? Breivik nevner Aryan Brotherhood i USA som eksempel i et av brevene, en gruppe som står for en betydelig andel av volden i amerikanske fengsler, og som er kjent for både rasistisk og kriminelt motiverte drap.

3. Bør Breivik ha anledning til å forsøke å etablere et nettverk av likesinnede på tvers av Europa? At han selv fremstiller det som et slags intellektuelt prosjekt – skal dette usedvanlig tynne skalkeskjulet være nok til å tillate ham å prøve å utvikle noe som etter all sannsynlighet er tenkt å være utgangspunktet for en terrororganisasjon? Det er ikke gjennom sin intellektuelle virksomhet at Breivik så langt har gjort seg bemerket.

Ingen kan forutsi hva Breivik eventuelt kan lykkes med av dette. Det sentrale spørsmålet forblir hvorvidt en dømt masse-morder og terrorist skal kunne fortsette sitt arbeid fra fengsels-cellen etter de høyst konkrete linjer som er beskrevet ovenfor.

 

Rune Berglund Steen

Leder, Antirasistisk Senter

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.