11:26 - 13. september 2012

Svar til Markus Lindholm

SOSIOBIOLOGI

Markus Lindholm har skrevet en bok og et innlegg i Morgenbladet («Biologi i farlig selskap» 23. august) der han kommer med feilaktige påstander om meg. Ifølge ham forklarer jeg mennesket som et «produkt av naturlig seleksjon og genetikk» og at miljøet dermed tilsynelatende ikke spiller noen rolle. Dessuten hevder han: «Grinde […] foreslo ved en anledning at alle barn burde unnfanges i statskontrollerte sædbanker.» Som belegg for den siste påstanden har han noen sitater tatt ut av sin sammenheng.

Jeg kjenner ingen biologer som vil hevde annet enn at adferd er et produkt av både arv og miljø. Samtidig har jeg hørt Lindholms argumenter før, særlig enkelte samfunnsvitere prater om genetisk determinisme i et forsøk på å marginalisere biologiens bidrag til forståelsen av mennesket. Lindholm trekker spesielt frem betydningen av menneskets evne til omsorg som noe blant annet jeg ikke har forstått. Omsorg og medfølelse var et viktig tema i min bok (fra 1996) som han henter sitater fra. Mitt hovedbudskap var, og er fortsatt, at gener er det vanskelig å gjøre noe med, så for å skape et bedre samfunn trenger vi å skape et best mulig miljø. Min siste bok, Den menneskelige dyrehage (Flux forlag), handler om nettopp dette.

I boken fra 1996 prøver jeg å forklare hva evolusjon dreier seg om. I den sammenheng tar jeg også opp dagens evolusjon av mennesket og hvordan framtiden kan bli. Her diskuterer jeg hvilke muligheter som eksisterer til å påvirke, deriblant bruk av sædbanker. Diskusjonen konkluderer slik: «Det er for tidlig å anbefale tiltak for å gjøre noe med menneskets evolusjon». Lindholm klarer ikke å skille mellom en diskusjon av muligheter og det å anbefale disse.

Lindholm fortsetter med å dra inn høyreekstremister og bloggeren Fjordman som mine åndsfeller. Hans polemikk er dessverre lite egnet til å bringe vitenskapen fremover, ei heller til å vise omsorg for sine medmennesker.

 

Bjørn Grinde

Biolog, Folkehelseinstituttet

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.