Annonse
13:14 - 08. mars 2012

Resultater er viktigst!

Annonse

Global helse

Morgenbladets Maria Berg Reinertsen er i en anmeldelse 24. februar kritisk til formen på vår nye stortingsmelding om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken. Hun mener vi er så opptatt av å fortelle om alt vi gjør at vi glemmer å fortelle hvorfor vi gjør det.

Det er bra at Reinertsen tar seg tid til å lese stortingsmeldinger. Jeg deler imidlertid ikke hennes analyse. Det er ingen tvil om hvorfor global helse er høyt prioritert av regjeringen. Helse er avgjørende for utvikling og økonomisk vekst og vår egen trygghet er avhengig av at andre lands helsesystemer fungerer. Dette går også klart fram av stortingsmeldingen.

Viktigere enn debatt om form og sjanger er likevel debatt om tiltak og resultater. Derfor bør vi fortelle om det vi gjør. I stortingsmeldingen har regjeringen presentert tre hovedprioriteringer: mobilisere for kvinners og barns rettigheter og helse, redusere sykdomsbyrden med vekt på forebygging, og fremme menneskelig sikkerhet gjennom helse.

FNs generalsekretær har satt kvinners og barns helse på den internasjonale dagsorden gjennom sin globale strategi for kvinners og barns helse. Norge er en aktiv pådriver for denne strategien. Vi bygger nye og uvante allianser med blant andre USA, Liberia, Tanzania, Nigeria, India og Pakistan. Det gir resultater! Frem til 2009 har barnedødeligheten i verden blitt redusert med en tredel. Mødredødeligheten har gått ned 34 prosent fra 1990 til 2008. Likevel gjenstår det fortsatt mye for å nå de målene FN har satt for redusert barne- og mødredødelighet.

Samarbeidet mellom private og offentlige aktører har også vært gjenstand for nytenkning. Det er mobilisert betydelige ressurser, skapt fleksible finansieringsordninger og stilt krav til resultater. Vaksinealliansen GAVI og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er eksempler på dette. I perioden 2011–2015 har GAVI som mål å bidra til å vaksinere 250 millioner barn og dermed forebygge 3,9 millioner dødsfall.

Stortingsmeldingen om global helse gir et overblikk over innsatsen så langt, men peker også fremover. Vi forholder oss til dagens sykdomsbilde, samtidig som vi peker på nye utfordringer og sykdomsbilder. Mange utviklingsland står overfor en såkalt dobbel sykdomsbyrde. Smittsomme sykdommer som hiv/aids, tuberkulose og malaria tar fortsatt mange liv. Samtidig står livsstilsykdommer, ikke-smittsomme sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer for stadig flere dødsfall. Tobakk og alkohol er viktige årsaker til direkte og indirekte sykdom og dødsfall. Vi vil øke vårt engasjement for å forebygge slike dødsfall.

Norsk politikk for global helse er en helhetlig politikk. Helsemålsetninger må integreres i utenriks- og utviklingspolitikken, og være del av vår internasjonale dialog, ikke bare på helse- og utviklingsarenaen. Med meldingen har vi lagt grunnlaget for en offensiv, innovativ og fremtidsrettet politikk for global helse.

 

Gry Larsen
Statssekretær i Utenriksdepartementet

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent
Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Debatt