Annonse
09:43 - 08. februar 2012

Prioriteringer og faglig fornyelse

Annonse

Arne Bugge Amundsen
Instituttleder/Institutt for kulturstudier og orientalske språk

HF-KLEMMA


Fagutvalget for religionshistorie ved HF i Oslo har i Morgenbladet 2/2 argumentert for flere stillinger til sitt fag. Det er forståelig. Religionshistorie er plassert ved det instituttet der jeg er instituttleder - Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Jeg vil gjerne benytte muligheten til å si litt om hvordan vi tenker rundt nye utlysnInger ved et institutt som består av en rekke små og mellomstore fagmiljøer.
 
Vår vei ut av de økonomiske og faglige utfordringene som gjennom mange år har vært realiteter hos oss, er å satse på å “åpne” fagene mer mot hverandre - ikke for å fravriste dem egenart, men for å la dem gjensidig berike hverandre. Nettopp vårt institutt har potensial for å skape faglig fornyelse og utvikle en bred humanistisk kompetanse som kan gjøre både ansatte og studenter enda bedre i stand til å fortolke komplekse samfunnsutfordringer.
 
Da instituttstyret før jul ifjor vedtok å be HF om utlysning av fire stillinger, var denne linjen helt tydelig: en stilling i religion og kultur i Midtøsten, en stilling i religion i det moderne Kina, en stilling i folkelig religiøsitet og mentalitet og en stilling i kulturmøtenes kulturhistorie. I tillegg har vi allerede under ansettelse en stilling i islam. Av denne listen fremgår det at religion og religionskompetanse har en sentral plass i de fleste av de stillingene som nå skal lyses ut.
 
Vi håper at vi med disse stillingene også kan bidra til å imøtekomme studenters interesser i tiden som kommer.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.