Annonse
12:31 - 20. desember 2012

Plenty av hvite flekker på kartet

Annonse
«Evolusjonsteorien er definitivt ikke sann, i ordets religiøse betydning.»

Naturens kulturhistorie

Evolusjon. Naturens kulturhistorie er skrevet av biologen Markus Lindholm og utgitt på Spartacus forlag nå i høst.

Evolusjon imøtegår han det han mener er biologistisk tilnærming til evolusjonen, og argumenterer for at organismene tvert imot tar del i sin egen utvikling, og påvirker evolusjonens gang.

Boken, som har fått gode kritikker i mange aviser, ble slaktet i Morgenbladet av forskningsjournalist og forfatter Erik Tunstad. 

Følg debatten:

NATURENS KULTURHISTORIE

«Hvordan forklarer en evolusjonsbiolog at en kråke sklir på et plastlokk …?» spør Steingrimur Njálsson i sitt forsvar for Markus Lindholm i Morgenbladet 30. november. Personlig ville jeg forklart det med at kråka morer seg.

Min negative anmeldelse av Markus Lindholms bok Evolusjon – Naturens kulturhistorie, avfødte en serie negative reaksjoner fra Morgenbladets lesere. Jeg lar de fleste ligge, og trekker fram Njálssons punchline fordi den peker på det viktigste av mine to hovedpoenger fra anmeldelsen: Njálsson har altså sett en kråke på Youtube, og den leker seg med et plastlokk.

Dette blir fremstilt som en utfordring for evolusjonsteorien. Njálssons grep er det samme som Lindholm bruker i sin bok, og som vekket min irritasjon. Lindholm nevner ikke kråken, men baserer seg på en lang rekke andre angivelige uforklarligheter og mysterier fra evolusjonens verden.

Som eksempel dro jeg i anmeldelsen frem Lindholms mysterium om hvorfor det ikke finnes tigre i Oslo. Som jeg skrev: Det virker som om forfatteren prøver å fremstille evolusjonsbiologien som firkantet, sneversynt og i akutt behov for en frisk kost – for at vi skal tro at vi trenger Lindholms perspektiv for å forstå hvordan det hele egentlig henger sammen.

Evolusjonsteorien er definitivt ikke sann, i ordets religiøse betydning. Ingen vitenskap er forstått fullt ut. Og som all annen sunn vitenskap er evolusjonsteorien verken feilfri eller uangripelig – det er plenty av hvite flekker på kartet.

Nettopp derfor burde det være unødvendig å mane frem mysterier der de ikke finnes. Ingen av Lindholms mysterier er virkelig mysterier. Biologene forstår dem kanskje ikke alltid fullt ut, men de har ideer, de drøfter problemene og har generelt et godt grep om det som skjer. Lindholm fremstiller det for eksempel som et problem for evolusjonsteorien at opptil flere organismer utviser evnen til kreativitet, tenkning, læring, refleksjon – og lek.

For å gjøre det kort: Læring og lek er ikke evolusjonsteoretiske problemer. Hvis det ser ut som kråka leker – da er det antagelig det den gjør. Allerede Darwin lette etter spor av menneskelige følelser og evner hos dyr – og fant mange. Er det ikke egentlig dette evolusjon handler om – at ting utvikler seg?

Mitt andre hovedpoeng var Lindholms behandling av folk han er uenig med – jeg nevnte spesielt Terje Bongard og Eivin Røskaft, forfatterne bak boken Det biologiske menneske. Jeg var kanskje litt mild da jeg karakteriserte behandlingen som «ufin». Når vi i løpet av høsten gjentatte ganger har sett at samme forfattere er trukket frem i Lindholms arbeid med å skape oppmerksomhet rundt sin egen bok, hadde kanskje «kynisk» vært en bedre karakteristikk? Særlig siden Bongard og Røskaft – som jeg påpekte i anmeldelsen – blir feilrepresentert i Lindholms bok.

De fleste debattanter synes imidlertid å være mest opptatt av undertegnedes forhold til antroposofi. Jeg velger å stå over den debatten – ettersom den ble fremprovosert av Morgenbladet – ikke av verken Lindholm eller undertegnede.

 

Erik Tunstad
Høgskolelektor og forskningsjournalist

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 40 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.