Annonse
12:25 - 10. februar 2012

På kanten

Denne uken: Dekan ved Humanistisk fakultet, UiO, Trine Syvertsen, kritiseres for å være både eneveldig og handlingslammet.

Annonse

 

– I innlegget dere har på trykk denne uken, antyder du at sterkere politiske grep ovenfra kan være på sin plass i arbeidet med å prioritere mellom fagene på HF. Etterlyser dere nå noen som kan skjære gjennom?

– Jeg mener vi må diskutere det, særlig når det gjelder nasjonal arbeidsdeling. Prosessene blir langvarige, smertefulle og oppleves som uklare. Det er vanskelig å komme videre. I de nasjonale SAK-prosessene kan for eksempel  et skifte av instituttleder ett sted føre til at vi må begynne helt på nytt.

– De som hevder at universitetsdemokratiet er bygget ned, peker på at initiativer i praksis kommer ovenfra. Man får «signaler» som stadig flere har en formell rett til å uttale seg om, men man får ikke følelsen av å bli hørt.

– Jeg forstår det. Det kan også fortone seg sånn for oss. Men jeg tenker at det er jobben min å klargjøre de politiske rammebetingelsene. På Stortinget er det enighet om finansieringssystemet. Dersom man ønsker et helt annet system, bør man kanskje heller jobbe allmennpolitisk.

– Noen savner at dere i større grad deltar i faglig diskusjon om prioriteringene, for eksempel når det gjelder nordisk og teatervitenskap?

– Også det forstår jeg. Men universitetet har hatt en faglig prioriteringsprosess der kriteriene og resultatene er åpent tilgjengelige. Både UiO og vi ønsker å prioritere sterke forskningsmiljøer høyere: fagmiljøer med hyppig publisering, sterk internasjonal kontaktflate og god rekruttering. Jeg mener disse kriteriene er ganske tydelige, og at vi ikke skulle behøve å diskutere hvert fag for seg.

– Hva savner du i denne debatten?

– Jeg skulle ønske meg at folk tok utgangspunkt i hvor kompleks situasjonen faktisk er. Jeg vil ikke si at det er en faglig krise i humaniora, men også vi trenger fornyelse, spesielt når det gjelder tverrfaglig samarbeid. Omstilling uten vekst i budsjettene betyr at noen må få mindre. 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Mer fra Debatt