15:51 - 23. februar 2012

Oppkonstruert fiendebilde

Marta Steinsvik

I Morgenbladet 10. februar hevder masterstipendiat ved HL-senteret Iris Kvellestad: «Ingen av de sakkyndige Marta Steinsvik kalte inn som sannhetsvitner, kunne gå god for påstandene hennes.» Jeg henviser til én av dem, professor Christian Ihlen. I hans erklæring av 4. desember 1930 heter det: «Jeg hævdet tvertom bestemt for retten, at efter mine indgaande undersøkelser var det bragt paa det rene, at fru Steinsviks anførseler og kritikk var helt berettiget.» Jeg henviser også til hans to artikler i Aftenposten 21. januar og 25. januar 1928.

I Morgenbladet 20. januar mener Kjetil Braut Simonsen at Marta Steinsviks intensjoner og de som styrte Julius Streicher, redaktør for Tysklands mest voldsorienterte antisemittiske tidsskrift, er de samme.

Espen Søbye forutsetter i sitt innlegg i Morgenbladet 3. februar at Steinsviks motiver for å ville opprette en jødisk stat er på linje med de vi finner hos det tredje rikets ledende ideolog, Alfred Rosenberg.

Vi kan lett bli opprørt over Steinsviks tendens til å fastholde og skape stereotype fiendebilder. Men når Simonsen og Søbye oppkonstruerer Steinsvik til en størrelse på linje med stornazister som ble dømt til døden i Nürnberg for sine ufattbare forbrytelser mot menneskeheten, er de på god vei inn i samme felle.

Kanskje kan vi avslutte debatten ved å enes om at ingen er tjent med å skape fiendebilder, hverken av individer eller av grupper.

Ingeborg Solbrekken
Forfatter

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.