Annonse
15:16 - 29. november 2012

Mot multikulturalisme og for flerkultur

Annonse

SAMTID

I Morgenbladet 16. november hevdet Sten Inge Jørgensen at multikulturalismen står relativt svakt i Norge. Det tror jeg han har rett i, men det avhenger av hvordan man definerer begrepet multikulturalisme. Begrepet multikulturalisme har mange assosiasjoner i norsk offentlighet, og krever presisjon. Samtidig kreves en villighet til å se at definisjonene av multikulturalisme ofte er ulike. Hvis ikke får vi lett debatter hvor en snakker forbi hverandre og blir misforstått. Slik jeg oppfattet Jørgensen mente han at multikulturalisme som ideologi står meget svakt i dag.

En ideologisk multikulturalisme fokuserer på gruppe- og særrettigheter. Den bygger på kulturalismen, som går ut på at folk er determinert av sin kultur og ikke i stand til å overskride den, og at det derfor snarere er om å gjøre å hevde kulturens rettigheter fremfor individets rettigheter.

Denne formen for ideologisk multikulturalisme har fått mye kritikk fra flere hold de senere årene. Blant annet kritiserte danskene Frederik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksen i den viktige boken Adskillelsens politikk venstresiden for å glemme individets rettigheter og opplysningstidens idealer.

I Stortingsmelding nr. 49 (2003–04) «Mangfold gjennom inkludering og deltakelse» het det at multikulturalisme kan låse mennesker fast i båser. Likevel ivaretas den ideologiske multikulturalismen særlig i debatter om ytringsfrihet hvor noen vil gi grupper særrettigheter.

Asle Toje svarer uken etter Jørgensen. Toje definerer multikulturalisme annerledes. Ifølge Toje «kaller vi i Norge multikulturalisme for ’flerkultur’ – dette er en presisering uten endret meningsinnhold». Tojes definisjon er ikke ideologisk, og hans tolkning betyr noe helt annet.

Det er mulig Tojes definisjon er mer vanlig og folkelig. Når folk etter 22. juli hevdet av vi måtte verne om multikulturalismen, var det nok ikke forsvar av grupperettigheter og parallellsamfunn med egne rettsregler folk hadde i tankene. Man ønsket å uttrykke støtte til det flerkulturelle samfunn hvor individuelle rettigheter blir ivaretatt. Toje har rett i at multikulturalisme ofte blir sett på som ekvivalent med flerkultur, men slik er det ikke nødvendigvis – i alle fall ikke i den ideologiske eller akademiske diskusjonen.

Det er likevel uheldig å sette likhetstegn mellom multikulturalisme og flerkultur, for hvis man skal kalle seg liberal i denne diskusjonen (og det er det vel flere som ønsker) så bør man være en sterk motstander av (ideologisk) multikulturalisme, samtidig som man er åpen for det flerkulturelle samfunn. Det er vel for øvrig en slik posisjon Thomas Hylland Eriksen forsøker å ta, og det fortjener han ikke bare kjeft for.

Lars Gauden-Kolbeinstveit
Rådgiver og filosof i Civita

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.