Annonse

Annonse

21:47 - 29. mars 2012

I paragrafjungelen

Jeg synes fremdeles at det er en svakhet ved tiltalen at det ikke fremgår om de overlevende, fysisk uskadde fra Utøya ikke har vært utsatt for et drapsforsøk.

Breivik-tiltalen

Thomas Frøberg hevder i Morgenbladet 23. mars at jeg har gått meg vill i paragrafenes jungel. Han hevder at Anders Behring Breivik er tiltalt etter straffelovens § 147a og ikke slik jeg hadde latt meg forlede til å tro også etter §148 og §233. Tiltalebeslutningen begynner slik: Anders Behring Breivik er tiltalt for overtredelse av «Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. §§ 148 første ledd første straffalternativ og 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes) og straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den utøvende myndighet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning.»

Jeg forstår Frøberg slik at § 147a bare kommer til anvendelse dersom §233 og §148 er overtrådt med forsett om å skape alvorlig frykt og/eller forstyrre grunnleggende funksjoner i samfunnet. For at § 147a skal komme til anvendelse må det vel derfor vises at siktede har brutt §233 og §148? Hvis det ifølge passasjen fra tiltalen er klinkende klart at tiltalebeslutningen sikter Anders Behring Breivik kun etter §147a, tror jeg det er flere enn undertegnede som har misforstått.

Nå hevder Frøberg videre at dette er grunnen til at bare de drepte og fysisk alvorlig skadde er nevnt i tiltalebeslutningen. Jeg synes fremdeles at det er en svakhet ved tiltalen at det ikke fremgår om de overlevende, fysisk uskadde fra Utøya ikke har vært utsatt for et drapsforsøk.

Espen Søbye
Forfatter og kritiker

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent

Annonse

Mer fra Debatt