Annonse

Annonse

22:04 - 19. april 2012

Feil om musikk

MUSIKKVITENSKAP

I Morgenbladet 13. april hadde professor Erling Guldbrandsen ved Institutt ved musikkvitenskap på trykk en kronikk med kritiske synspunkter til et påstått forslag fra Humanistisk fakultet (HF) om å gjøre musikkvitenskap om til et rent teoretisk studium.

Et slikt forslag foreligger imidlertid ikke. HF har ikke gått inn for å gjøre musikkvitenskap til et rent teoretisk studium.

HF får i utgangspunktet ingen bevilgning for å finansiere praktiske elementer i musikkvitenskapen. Fakultetet subsidierer imidlertid musikkvitenskap med egne midler for at studiet skal kunne ha praktisk undervisning. Konkret får musikkvitenskap 2,5 ganger det andre fag får, gjennom fakultetets kryss-subsidiering. Dette er vedtatt av fakultetsstyret på HF, og det foreligger ikke noe forslag om å endre på denne overføringen.

Musikkvitenskap har i dag høyere kostnader enn også denne finansieringen kan dekke. I likhet med situasjonen på mange andre fag utredes det hvordan kostnadene kan reduseres til et nivå som svarer til instituttets inntektsrammer. Musikkvitenskap er et sterkt miljø, i likhet med mange andre HF-miljøer. I den nåværende økonomiske situasjonen har dessverre ikke HF mulighet til å skjerme selv sterke miljøer mot kutt.

Trine Syvertsen
Dekan

Einar Lie
Forskningsdekan
Humanistisk fakultet,
Universitetet i Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent

Annonse

Mer fra Debatt