15:31 - 13. desember 2012

Er og bør

Naturens kulturhistorie

Evolusjon. Naturens kulturhistorie er skrevet av biologen Markus Lindholm og utgitt på Spartacus forlag nå i høst.

Evolusjon imøtegår han det han mener er biologistisk tilnærming til evolusjonen, og argumenterer for at organismene tvert imot tar del i sin egen utvikling, og påvirker evolusjonens gang.

Boken, som har fått gode kritikker i mange aviser, ble slaktet i Morgenbladet av forskningsjournalist og forfatter Erik Tunstad. 

Følg debatten:

NATURENS KULTURHISTORIE

Biologene som i Morgenbladet kritiserer Markus Lindholms bok om evolusjon har det med å smette inn en positiv kommentar om Bongard og Røskafts bok Det biologiske mennesket. Nå sist, 7. desember, var det Hanno Sandvik, som roser Bongard og Røskaft når det gjelder skillet er/bør i forskning. Dette skillet mestrer de, slik jeg forstår Sandvik. Det er mulig de gjør det, men når de i sin bok har laget en modell for ny organisering av samfunnet basert på en kritikk av det bestående, er de per definisjon med i en ideologisk debatt. Det ligger i sakens natur at det er normative utsagn hos disse forfatterne. La meg ta ett av mange eksempler.

Det heter i boken: «Bevisstheten er en usikker veileder som taper mot den raske underbevissthetens mer treffsikre handlinger og følelser. Det er derfor tryggere og mer effektivt å ha innebygde ferdige atferdstrekk». Vi er ikke selektert for å lære, læring er for kostbart sett i evolusjonens lys. Det er lett å gjøre feil i læreprosesser, heter det. Følelser og underbevissthet fungerer best når vi ikke tenker. Våre forforeldre er de som handlet, ikke de som tenkte. Når for eksempel sjalusien raste, tenkte ikke våre forforeldre, de handlet for å komme ut av den smertefulle situasjonen.

Boken slår ikke bare fast at spontan, følelsesbasert, ubevisst handling er naturlig, noe det er lett å være enig i. Den favoriserer slik handling framfor å lære og å tenke – det ubevisste er både tryggere og mer effektivt. I disse forfatternes univers er kvinner og menn komplementært ulike i psyke og atferd. Her får aggressive, konkurranseorienterte og sterke menn legitim rett til impulsive handlinger.

Når de i tillegg foreskriver at kvinner og barn skal tilbringe det meste av tiden i familie- og venneklanen (’inngruppen’), tegner de et mareritt av en framtidsvisjon for kvinner, barn og også for de menn som må tape mot de sterkeste mennene.

Agnes Bolsø
Førsteamanuensis ved NTNU

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.