Annonse
21:10 - 16. februar 2012

Digital kvalitetsfilm

Annonse

Digital kino

Marius Lien skriver i en artikkel i Morgenbladet fredag 10. februar at digitaliseringen av de norske kinoene har ført til et mer kommersielt kinotilbud. Det er imidlertid ingenting i tallene fra Film & Kino som indikerer dette. Tvert imot viser statistikken at de filmene vi støtter gjennom vårt kvalitetsfilmarbeid, nådde flere da kinoene ble digitale i 2011 enn tilsvarende var i 2009 før digitaliseringen ble gjennomført.

I 2009 var det gjennomsnittlig 20 kinoer som viste filmer som fikk kvalitetsfilmstøtte fra Film & Kino. I 2011 var tilsvarende tall 28 kinoer. Tilsvarende har antallet forestillinger for disse filmene økt fra 315 i 2009 til 434 i 2011.

Marius Lien er også bekymret for tilgangen til små og smale filmer, spesielt fra andre deler av verden, nå som kinoene er blitt digitale. Film & Kinos tall fra 2011 viser noe annet.

Filmer fra Europa økte markedsandelen fra 10,6 prosent i 2010 (da bare en del av kinoene var digitale) til 14,7 prosent i 2011. Tallene for USA viser en reduksjon fra 65,1 prosent til 58,7 prosent i samme periode, mens gruppen «andre land» hadde en økning fra 1 prosent til 2,1 prosent. Også norske filmer økte markedsandelen fra 23,3 prosent i 2010 til 24,5 i 2011.

Disse tallene henger selvsagt sammen med de ulike lands filmproduksjon fra år til år, og slike tall varierer derfor naturlig nok. Men med digitaliseringen har flere kinoer fått muligheten til å vise den såkalte kvalitetsfilmen. Og så langt viser statistikken også at det er flere som har sett disse filmene etter at kinoene ble digitale enn tilfellet var tidligere.

 

Birgitte Langballe
Kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Film & Kino

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.