Annonse
09:37 - 09. november 2012

Det norrøne idealet til NS-erne

Annonse

KRIGSHISTORIE

Gunnar Skirbekk kommer med en politisk ukorrekt antydning i Morgenbladet 2. november. I forbindelse med en ny bok om Gulbrand Lunde, som muligens ble drept for sin norskhet, antyder Skirbekk at vi i dag «bør få eit meir nyansert syn på dei som var på feil side».

Var norske nazister en trussel mot de germanistiske nazistene? Var Quislings menn for norske? Skirbekk siterer fra Meldungen aus Norwegen at Lunde drev med «ei avgrensing av Noreg frå dei øvrige germanarane».

Ville ikke de norske nazistene ha et globalistisk nazirike underlagt Tyskland? Det norrøne idealet forkludrer det globalistiske. Vi får trøste oss med at det globalistiske idealet i dag føres videre av anti-nazistene. Humanistene med sitt globale perspektiv kjemper for saken.

Eller, kanskje vi trenger en gjenoppvekking av det norrøne idealet? Et globalistisk verdensstyre vil ganske sikkert mangle respekt for det partikulære. En ny verdenshumanisme kan bli en mastodont med maktglede på få hender.

Ole Wilhelm Klüwer
Talsmann for Foreningen av norske NS-barn

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.