Annonse
13:16 - 26. april 2012

Breiviks soldatidentitet

Annonse
Breivik har gitt våpnene sine navn fra norrøn mytologi.

22. juli

Hvordan kan Anders Behring Breivik så upåvirket beskrive de grusomhetene han har begått? Alternative forklaringer, fra hans dataspillvaner til selvbildet som martyr, er blitt fremhevet. Jeg tror noe av forklaringen ligger i hvordan Breivik ser på seg selv som soldat.

De ytre tegnene, som uniformeringen og poseringen med våpen, er allment kjent. Mer interessant blir det når man analyserer selve formen på Breiviks tørre og distanserte fremstilling av massakren på Utøya. Disse beskrivelsene er til forveksling lik ordlyden i After Action Reports, rapportene de militære skriver etter kamphandlinger. Du finner elementer av den samme prosaen i boken Med mandat til å drepe, om de norske skarpskytterne i Afghanistan, samt i nå avklassifiserte dokumenter fra amerikanernes krigføring i Vietnam.

Fellesnevneren i slike meldinger er ofte at motstanderen tingliggjøres samt at informasjon som ikke direkte kan knyttes til hendelsen, holdes utenfor. Hensikten er å fremtvinge fakta som er operasjonelt viktige i en situasjon som er følelsesmessig belastende for soldaten. For Breiviks vedkommende virker det som om han bevisst bruker formen for å distansere seg selv fra egne følelser. Et annet element som peker i retning av en slags soldatidentitet er hvordan Breivik har gitt våpnene sine navn fra norrøn mytologi. I kjølvannet av den danske filmen Armadillo og dokumentaren om de norske styrkene i Afghanistan, var dette et av temaene som ble heftig diskutert.

Samtidig er det åpenbart at Breiviks soldatidentitet er en identitet uten en moralsk og verdimessig basis. Slik blir den en mørk motpol til måten norske soldater sosialiseres på. Etikken som nødvendigvis må gjennomsyre utøvelsen av et av verdens mest krevende og belastende yrker, er fullstendig fraværende hos Breivik. I dens sted finner vi en fascistisk behovsideologi hvor målet alltid helliger middelet.

Breivik sa at han angrer på at han ikke gjennomførte førstegangstjenesten fordi han mente den kunne gitt ham verdifull militær kunnskap. Paradoksalt nok er det mulig at en slik utdanning kunne virket som en sperre mot å snu våpnene mot ungdommene på Utøya.

Ørjan N. Karlsson
Forfatter og sosiolog

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent
Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Debatt