Annonse
12:12 - 22. november 2012

Åndenes avmakt

Annonse

ÅNDENES MAKT

Ånder, telepati og andre ikke-fysiske fenomener eksisterer ikke, ifølge det offisielle synet i den vestlige verden. Et vanlig argument er at vi lever i et moderne opplyst samfunn, fritt for gammel overtro. Mange tror at dette materialistiske verdensbildet er vitenskapelig begrunnet, men det stemmer ikke. Siden ikke-fysiske fenomener ikke kan forklares med dagens fysikkteori, antar man ganske enkelt at de ikke finnes. En materialistisk verdensanskuelse er dogmebasert.

Et annet syn er del av en mer folkelig kultur. Mange har opplevd uforklarlige fenomener og vil gjerne snakke om sine erfaringer. Det må i så fall skje utenom den offentlige kulturen, for å unngå nedlatenheten fra dem som har «sannheten» på sin side. To delkulturer har en tilsynelatende uforenlig virkelighetsoppfatning. Det fremgår av Morgenbladet 16. november at programmet Åndenes Makt på TVNorge er i ferd med å redusere avstanden mellom disse to grupperingene, men en sammensmeltning er umulig så lenge det ikke foreligger en vitenskapelig forklaring på ikke-fysiske fenomener.

Mange fysikere forventer en endring i forståelsen av verden siden man ikke kan forklare 95 prosent av det som finnes i kosmos. Det kalles mørk materie eller mørk energi, og kan måles kun fordi det påvirker vanlig materie med gravitasjonkraften. Det vil si at man ikke kan måle elektromagnetisk stråling fra mørk materie eller oppdage kollisjoner mellom mørk og vanlig materie. Så langt har fysikere ikke foreslått at mørk materie og mørk energi kan bestå av partikler som er «ikke-fysiske» og danne grunnlag for sinnet og psyken. Minner, bilder, følelser og instinkter kan kanskje lagres i slik materie. Hvis denne forståelsen er riktig, kan det løse en av vitenskapens store gåter.

Strengteorien er den mest anerkjente «teorien om alt» som eventuelt skal forene relativitetsteori og kvantemekanikk til en felles overordnet teori. Fra å være svært populær for et par tiår siden er den nå på vei ut, fordi det ikke er funnet noen eksperimentell bekreftelse på at den er riktig. Strengteorien har imidlertid innebygget en mulighet for å beskrive en type ikke-fysiske partikler som kan måles kun ved hjelp av gravitasjon – akkurat slik mørk materie og mørk energi er målt. Hvis gjenferd har en kropp av mørk materie og strengteorien er riktig, vil gjenferdene trolig kunne bruke gravitasjonskraften til å bevege fysiske gjenstander. En nærmere forklaring av dette og andre fenomener er beskrevet i en fagfellevurdert artikkel som kommer i Physics Essays mars 2013 og i en nylig publisert bok (se www.amatterofmind.net).

Det finnes miljøer utenfor «mainstream» hvor høyt kvalifiserte personer forsker på ikke-fysiske fenomener. I en bok fra 1997 (The Conscious Universe, The Scientific Truth of Psychic Phenomena) viser Dean Radin at slike fenomener eksisterer med en statistisk sannsynlighet som er mye høyere enn det som kreves for å godkjenne nye partikler innen fysikk (99,999928 %).

Det kan se ut til at vitenskapskulturen sover søtt på sitt materialistiske dogme. Det er på tide at enkelte forskere våkner opp og utøver vitenskap også på dette området.

Olav Drageset
Pensjonert elektroingeniør

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt