04:00 - 21. januar 2011

Uheldig mistenkeliggjøring

Antropologstriden

Som instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo leste jeg med stor forundring Morgenbladets førsteside 14. januar. En splittelse her hos oss? Antropologene støter sammen? Vi har en tradisjon for engasjerte fagdebatter på vårt institutt, og at temperaturen er høy liker vi å tenke på som et sunnhetstegn. Det er også et positivt tegn at det finnes ulike faglige perspektiver og politiske ståsteder blant våre kollegaer.

Min forundring skyldes at et faglig mangfold beskrives på avisens forside som et tegn på en splittelse. Det er meget uvanlig, og jeg vil si, i de fleste tilfeller uheldig, om et fagmiljø har ett faglig standpunkt i et så omfattende felt som islamstudier. Det er etter min mening urimelig å forvente en slik forskningsmessig ensretting. Min kjennskap til fagfellesskapet ved Sosialantropologisk institutt tilsier at folk arbeider aktivt for å bidra til fagdebatter og politiske debatter.

Jeg tror imidlertid ikke at å mistenkeliggjøre enkeltpersoners faglighet, slik vi ser tendenser til i forrige ukes oppslag, er med på å fremme et åpent og fritt offentlig debattklima.

Ingjerd Hoëm

Professor og leder ved Sosialantropologisk institutt, UiO

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.