Annonse
04:00 - 17. juni 2011

Tvangens janusansikt

Annonse

TVANG I PSYKIATRIEN

Hovedsaken i forrige nummer av Morgenbladet var bruk av tvangsparagrafer i psykiatrien. La oss se på de ordene som brukes: Psykiatere (sic) har rett til å bruke tvang, sto det på forsiden. Jeg oppfattet dermed med en gang hvilken vinkling som ville være å finne på artikkelen. Hvorfor forsto jeg det? Fordi ordet rett ble brukt. Rett til å bruke tvang. Det er korrekt. Men det sier noe om hvilke briller man ser saken gjennom. For et annet ord kunne likeså godt ha blitt brukt, nemlig plikt. Det er også korrekt: Psykologspesialister og psykiatere er pliktig til å vurdere om en gitt pasient oppfyller kriteriene for tvang, slik det beskrives i psykisk helsevernloven, og handle deretter. Dermed kan man også bruke ordet tvang: Psykologspesialister og psykiatere tvinges til å operere i samsvar med psykisk helsevernlov (hvis man vil jobbe i et system der denne loven gjelder). Det er enda en korrekt beskrivelse.

La oss også ta en titt på de ordene som kan brukes når psykologspesialisten/psykiateren – med eller uten rette – unnlater å iverksette tvangsparagraf, og pasienten går ut og skader seg selv eller andre: Da sies det gjerne at pasienten ikke ble tatt på alvor, at pasienten ikke fikk tilstrekkelig hjelp. I de mest usmakelige artikler sies det nærmest rett ut: Psykologspesialisten/psykiateren er årsaken til at pasienten begikk selvmord.

Gøril Marie Jevningen

Psykolog

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.