Annonse
04:00 - 08. juli 2011

Tvang etter eige ynske

Annonse

Tvang i psykiatrien

Psykiatrisk tvang krenkjer og øydelegg mange menneske, men det finst òg dei som meiner tvangen har redda livet deira, jamfør innlegg av «kvinne (30), Vestlandet» i Morgenbladet 1. juli. Kan psykiatrien bruka tvang på dei som vil ha det utan å råka dei mange som ikkje vil ha slik behandling under noko omstende?

Eg stør framlegget til Ketil Lund og We Shall Overcome om å fjerna psykisk helsevern-lova, og vil i tillegg foreslå eit generelt forbod mot tvangsbruk i straffelova, med eitt unntak, for å koma dei som vil ha tvang i møte: Dei som i ein ikkje-psykotisk fase har sett opp eit psykiatrisk testamente, skal få lov til å tillata psykiatrisk tvang etter individuelle kriterium dei sjølve kan avgjera i testamentet sitt.

Då vil alle som ikkje set opp psykiatrisk testamente, vera 100 prosent sikra mot å verta utsette for tvangsinnlegging og tvangsmedisinering, og dei som ynskjer tvang om dei vert psykisk sjuke, vert òg tekne vare på. Sjølvsagt går det an å problematisera også dette framlegget, men det inneber definitivt færre etiske og menneskerettslege fallgruver enn den gjeldande psykisk helsevern-lova.

Arve Kirkevik

Psykiatrisk pasient, Informasjonssenteret Hieronimus

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt