Annonse
04:00 - 08. juli 2011

Tvang etter eige ynske

Annonse

Tvang i psykiatrien

Psykiatrisk tvang krenkjer og øydelegg mange menneske, men det finst òg dei som meiner tvangen har redda livet deira, jamfør innlegg av «kvinne (30), Vestlandet» i Morgenbladet 1. juli. Kan psykiatrien bruka tvang på dei som vil ha det utan å råka dei mange som ikkje vil ha slik behandling under noko omstende?

Eg stør framlegget til Ketil Lund og We Shall Overcome om å fjerna psykisk helsevern-lova, og vil i tillegg foreslå eit generelt forbod mot tvangsbruk i straffelova, med eitt unntak, for å koma dei som vil ha tvang i møte: Dei som i ein ikkje-psykotisk fase har sett opp eit psykiatrisk testamente, skal få lov til å tillata psykiatrisk tvang etter individuelle kriterium dei sjølve kan avgjera i testamentet sitt.

Då vil alle som ikkje set opp psykiatrisk testamente, vera 100 prosent sikra mot å verta utsette for tvangsinnlegging og tvangsmedisinering, og dei som ynskjer tvang om dei vert psykisk sjuke, vert òg tekne vare på. Sjølvsagt går det an å problematisera også dette framlegget, men det inneber definitivt færre etiske og menneskerettslege fallgruver enn den gjeldande psykisk helsevern-lova.

Arve Kirkevik

Psykiatrisk pasient, Informasjonssenteret Hieronimus

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.