04:00 - 21. oktober 2011

Selvmotsigende konspirasjoner

Klima

I et leserinnlegg i Morgenbladet 14. oktober forsøker leder for de såkalte «Klimarealistene», Nicolay Stang, å imøtegå Morgenbladets grundige gjennomgang av hetskampanjene mot klimaforskerne. Stangs innlegg gjentar de samme konspirasjonene som Morgenbladets dekning allerede har avdekket, og kan således bare være egnet som bekreftelse av innholdet i Morgenbladets artikkel. I tillegg til de kjente gamle konspirasjonene og beskyldninger om juks og falskneri kommer det nye konspirasjoner: Stang beskylder undertegnede for å ha deltatt i en kampanje mot tidsskriftet New Scientist for å hindre trykking av IPCC-kritisk stoff. Realitetene, som Stang lett kunne lest seg til, var at jeg sammen med andre sentrale IPCC-forskere skrev et innlegg til New Scientist som imøtegikk ufunderte påstander om at forskerne lot seg underlegge politisk press. Disse påstandene var allerede trykket i New Scientists nettutgave og kom også i den trykte utgaven.

Stangs konspirasjonsunivers er tydelig så tåkebelagt at et åpent debattinnlegg omkring et allerede publisert tema i media er å sammenligne med kampanjer for å kneble kritiske ytringer. Det ironiske er jo også at det vi feilaktig ble beskyldt for, var å tone ned alvoret i klimautfordringene, og ikke akkurat det Stang beskylder oss for. Stangs selvmotsigende konspirasjon er omtrent like selvmotsigende og luftig som fagstoffet om klima som organisasjonen hans gjengir på nettsidene sine.

Eystein Jansen

Professor ved Universitetet i Bergen og direktør ved Bjerknessenteret for Klimaforskning

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.