Annonse
04:00 - 07. januar 2011

Om engler og døde: Eva Ramm har rett, og tar feil

Annonse

Parapsykologi

I sitt innlegg før jul har Eva Ramm rett i at vårt ubevisste kan skape opplevelser og forløse evner som vi ikke aner om i hverdagsbevisstheten. Grensene for hva vår underbevissthet kan skape er ukjent. Mange sterke, meningsbærende opplevelser kan godt være skapt i oss selv eller av andre levende rundt oss.

Men hun skyller nok barnet ut med badevannet når hun beveger seg fra sin kunnskap til sine antagelser. Hun kan for eksempel ikke ta parapsykologisk forskning til inntekt for at all informasjon skapt i spiritistiske seanser kommer fra deltagernes eget ubevisste. Det er riktig at en gruppe skapte «ånden» Philip, definerte biografien og personligheten, og så etter lang tids spiritistiske ritualer begynte bordbankelydsamtale som frembrakte akkurat ham. Men så har andre undersøkelser av høy kvalitet vist at det i alle fall i noen seanser under full vitenskapelig kontroll kommer frem informasjon som ingen av de tilstedeværende kunne hatt på forhånd, hvor eneste alternative forklaringen er en «super-esp» som med telepati og klarsyn av uvanlig styrke samler inn akkurat den relevante informasjon.

Den amerikanske filosofen Stephen Braude har i sin bok Immortal Remains – The Evidence for Life After Death (2003) tatt bryderiet med å avveie indisiene på at vi overlever den fysiske død. Han har meget god kjennskap til forskning på parapsykologiske fenomener og multiple personligheter, er respektert i sitt filosofiske miljø, og har meget strenge vurderinger i sin bok. Han tar grundig for seg de sterkeste (best undersøkte) tilfellene av barns reinkarnasjonsopplevelser, mediumistisk kommunikasjon med opplevde avdøde, og enkelte andre fenomener. Han sitter til slutt igjen med at det eneste alternativet til overlevelse er en «super-esp» som ikke er påvist ellers i parapsykologisk forskning. Det finnes intet «perfekt tilfelle» som tvinger en til å velge at noe av oss overlever vår fysiske død, men en balansert avveining peker mot at overlevelse er litt mer sannsynlig enn alternative forklaringer, som alle må støtte seg på ekstreme paranormale evner. Etter å ha fulgt vitenskapelig parapsykologisk forskning i 30 år, slutter jeg meg til Braudes konklusjon.

Så når Eva Ramm til slutt med brask og bram sier at «Sørgelig nok – det lar seg ikke gjøre å overleve døden», så er det litt mer sannsynlig at hun har en undertro enn at alle som tror på overlevelse har en overtro.

Jon Mannsåker

Tidligere leder av Norsk Parapsykologisk Selskap

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.