04:00 - 04. februar 2011

Om å eie sitt eget hjem

Eiendom

«Like fint å leie som å eie» er den kreative tittelen på Morgenbladets leder 17. desember. Morgenbladets lederskribent ønsker at færre mennesker i Norge skal eie sitt eget hjem. Lederskribenten beklager videre at eiendomsskatten nærmest er avskaffet. Men det motsatte er tilfellet – stadig flere kommuner føler seg tvunget til å innføre eiendomsskatt fordi storting og regjering struper økonomien i mange lokalsamfunn.

Lederen mener boligformue er statisk og heller burde vært brukt til å «investere i nyskapende næringsvirksomhet». Formuen burde også kunne brukes til å gi innvandrere – de uten medbrakt kapital – bostøtte. Og selvsagt skal leietagerne i denne vidunderlige nye boligverden skjermes mot markedet, dette mangehodede troll som har ført til så mye nød og elendighet her i landet. Lederskribenten vil altså øke beskatning på eiendom, for samfunnsøkonomisk er det behov for å overføre kapital til «det produktive næringsliv for å møte fremtiden».

Gjedrem er Morgenbladets sannhetsvitne for dette synet, som den tidligere sentralbanksjefen har messet ved mer enn én anledning (undertegnede har lyttet til minst to repetisjoner fra første rad). Tilhørerne har gjort klokt i å se stort på lavrentesjefens kjepphest, og tenke selv.

Den siste påstanden er at brorparten av «den kolossale boligformuen» er skapt gjennom offentlige støtteordninger i tiårene etter 1945 (en omdiskutert påstand). Og det verste er at boligformuen går i arv. Det vil øke forskjeller, hindre utjevning og forsinke byutvikling.

Jeg er klar over at venstresiden, med lederskribentens egne ord, trenger en ny kampsak. Men det er nok en annen og viktigere grunn til at folk ønsker å eie sitt eget hjem: Eier du hjemmet ditt, står du sterkere og gjør deg mer uavhengig av styresmakter, politikere og alle dem som fortsatt tviholder på kollektivistiske ideologier og løsninger.

Eiendomsrett til bolig er en tributt til individets rettigheter, rett og slett en menneskerettighet. Den gir frihet til å låne med boligen i pant, slik at man for eksempel kan skaffe kapital til «produktive investeringer i næringslivet», til nyetablering, til gründervirksomhet. Boligen du eier, er din egen sparekasse. Du kaster ikke penger ut av vinduet til en utleier.

Det må være en grunn til at røde og rødgrønne regjeringer de siste 20 årene ikke har fulgt synet til Morgenbladets lederskribent. At «leie fremfor eie» ikke er blitt et folkekrav på fagbevegelsens kongresser og/eller partienes landsmøter. At oppløsning av boligbyggelagene på 1980-tallet ikke ble møtt med masseprotester. Kanskje mange av dem husket noe fra gamle dager, da de var tvunget til å leie sin egen bolig fremfor å eie den?

Bjørn Hoelseth

Sandefjord

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.