Annonse
04:00 - 27. mai 2011

Kristiansand – Nordens fremste kulturby for barn

Suksesser: Kommersielle suksesser, som for eksempel Kardemomme by, finnes Kristiansand i stor grad allerede, men Cultiva kan gjøre det som andre ikke tør, skriver Terje Næss.Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX
Annonse

Cultiva

Cornelius Jakhelln oppfordrer i Morgenbladet 13. mai til boikott av Kristiansand. Cultiva har endret strategi og satt et nytt ambisiøst mål. Jakhelln vil ha seg frabedt at Cultivas ambisjon skal sette premissene for hans kunst. Da spør jeg Jakhelln: Hvis du hadde fått offisiell henvendelse om å lage Diktet, det lange diktet – det nye diktet – til åpningen av Varoddbroa i Kristiansand i 2018, hvis oppdraget hadde i seg forventninger om et nytt språk, ditt språk, og derfor skulle mangfoldiggjøres, bindes i bøker og distribueres, eller bli hugget inn i stålets eller betongens bestandige panne – ville du takket nei?

Cultiva har satt som ambisjon og visjon å gjøre Kristiansand til Nordens fremste kulturby for barn. I 2023 skal det være et annet og sterkere lys over Kristiansand enn over noen andre byer i Norden. Styret i Cultiva har pekt ut en kurs, og snart fokuseres blikket. I stedet for å dele ut 7 prosent til alle, ønsker styret å dele ut 70 prosent til noen. I et evighetsperspektiv – som alle stiftelser må ses under – har Cultiva frem til nå vært i et prematurt stadium. Cultiva har i hovedsak bygget kulturell infrastruktur – Kilden, Sør Arena, SØRF (Rock-City), Sørnorsk Filmsenter, Forfattersentrum Sørlandet, Cultiva Express, trafo.no, Punkt – og oppgradert ulike studieretninger innen samme felt på UiA, BI, Noroff, Mediehøgskolen Gimlekollen og så videre.

Kristiansand har endelig fått etablert en rekke institusjoner og studier, som andre og tilsvarende byer på vår størrelse hadde lenge før Cultiva ble stiftet. Stiftelsen har vært både fødselshjelper og amme. Nå skal virksomhetene i hovedsak stå på egne ben, men under et årvåkent blikk fra Cultiva.

Barn, kulturell utfoldelse for og med barn, og prosjekter som har som siktemål å treffe dette feltet, bør være, skal være og er krevende. Dette er ikke den tørre skalken på kneippbrødet, eller gelétoppen på kaka. Cultiva skal ikke være kommunens salderingspost og dårlige samvittighet, eller legge en ekstra skive med ost oppå den som allerede er der fra før. Skal Kristiansand bli Nordens fremste oppvekstby for barn og unge, må det spektakulære, kontroversielle og utfordrende slippes til og løs. Kopier er som oftest dårlige kopier. Og utfordringen og oppfordringen går til kreative miljøer og personer, institusjoner, kunstnere av alle slag, folkehelsa, forfattere, akrobater, musikere, klovner, billedhuggere og skuespillere. De som kan formidle, formulere, fargelegge, fantasere og reflektere.

Og det kreves ikke av prosjektene og tiltakene at en eneste arbeidsplass skal skapes. Prosjektene skal sikre at byen er attraktiv og være momentet som gjør Kristiansand til et ekstraordinært sted for barn og unge å vokse opp. Styret skal prioritere, og administrasjonen skal bære stoler og ellers legge til rette for at de beste prosjektene kan bli realisert. Og når prosjekter blir skissert og presentert i dialog med styret og administrasjon, skal kompetente fagmiljøer trekkes inn med lupe, sakkyndighet og kløkt. Hvis et prosjekt kun når skissestadiet, er det ofte enklere å akseptere et avslag hvis det i forkant har vært vurdert av personer som nyter høy anerkjennelse i eget fagmiljø. Å bære frem en idé eller legge frem en skisse kan være smertefullt. Her er hjerteblod, puls og hud. Jeg vil ha en jordmor i nærheten når jeg føder barn.

De første årene vil Cultiva ha til rådighet rundt 15 millioner kroner per år. Men hvis finansmarkedene smiler, og bufferkapitalen i Cultiva er tilstrekkelig, kan midlene som disponeres vokse til 50–60 millioner per år. Følgelig bør det i tillegg til enkeltprosjekter også planlegges og konstrueres større broer, de med høyere spenn, lengre baner og tunge og dype fundamenter.

De kommersielle suksessene har Kristiansand i hovedsak allerede. Kaptein Sabeltann, Kardemomme by, Dyreparken, Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival, Figurteaterfestivalen – og flere vil komme. Dyre- og fritidsparken er en særs viktig kreativ næringsklynge som med all sannsynlighet vil generere nye kommersielle suksesser. Kristiansand har et komparativt fortrinn. Forutsetningene for at byen kan løfte seg ytterligere opp og over andre byer, er følgelig de aller beste.

Cultiva kan gjøre det som andre ikke tør. Som stiftelse er Cultiva selvstendig og uavhengig og rapporterer kun til evigheten.

Terje Næss

Leder av Kristiansand Arbeiderparti, medlem av styret i Cultiva

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.