Annonse
04:00 - 09. september 2011

Ja til raskere progresjon

Annonse

Skolepolitikk

Spaltist Ilham Hassan fremstiller det skolepolitiske landskapet uriktig i sin kommentar i Morgenbladet 2. september. Hun blander eliteklasser, raskere progresjon og individualisert opplæring i ett, og ser ut til å mene at «venstresiden» er mot alt dette.

Arbeiderpartiet vil ha bedre tilpasset opplæring til den enkelte. Det er vår regjering som gjorde det mulig å ta fag på høyere nivå hvis man er spesielt motivert til det. Det vil si: til å ta fag på videregående dersom man går på ungdomsskolen, eller fra høyere utdannelse når man går på videregående skole.

Det vi er mot, er nivådifferensierte klasser, såkalte «eliteklasser». Det er i dag ikke tillatt å dele elevene inn etter nivå over lengre tid, i henhold til opplæringsloven. Vi har forskningsmessig dekning for å mene at dette er riktig. En de mest anerkjente skoleforskerne er professor John Hattie. Han har gjennomgått 800 meta-analyser som gjelder studier av 83 millioner elever, og laget en oversikt over hva som gir læringseffekt og ikke. Det viser seg der at nivådifferensiering ikke gir læringseffekt. Tvert imot er det i mange tilfeller forbundet med risiko for feilplassering og forsterkning av sosiale forskjeller.

Da er det klokt å gjøre som vi gjør: satse mer på tilpasset opplæring innenfor fellesskolens rammer. Hassan konkluderer, til støtte for sitt syn på behov for nivådifferensiering, at det er «behov for å tenke nytt» i det globale arbeidsmarkedet for ikke å bli utkonkurrert. Da er jeg nødt til å minne om at nivådifferensiering ikke er nytt. Det er gammelt. I Norge drev man med dette frem til 1974, da kursplansystemet med tre ulike nivåer ble avskaffet. Å gjeninnføre «eliteklasser» er å skru tiden tilbake.

Hatties forskning har flere interessante elementer: Det viser seg at noe av det som gir effekt overfor de mest motiverte elevene, er at de får ha raskere progresjon. Er Fatima spesielt flink i matte, vil det gi læringseffekt at Fatima får bryne seg på stadig mer utfordrende oppgaver, på stadig høyere nivå. Derfor har vi lagt til rette for dette, og derfor ser vi gjerne at det legges enda bedre til rette for elever som ønsker raskere progresjon.

Hassan og jeg er imidlertid enige om at alle elever, også de skoleflinke, må få utvikle seg på skolen. Arbeiderpartiets mål er alltid å løfte elevene, aldri senke ambisjonene, uansett hvilket ferdighetsnivå elevene er på.

Hadia Tajik

Stortingsrepresentant (Ap), Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.