Annonse
04:00 - 19. august 2011

En tid for alt

Annonse

Kriminologidebatten

Min kollega Nils Christie var tidlig ute med å ønske at massemorderen fra Utøya og regjeringskvartalet «kommer tilbake til samfunnet». I Morgenbladet 12. august utdyper han at timingen for utspillet var riktig.

Timingen var støtende og provoserende. Christie burde i det minste ha ventet til de drepte var begravet. Hvorfor begynne allerede nå å snakke om reintegrering? Etterforskningen kommer til å ta lang tid, og rettssaken ligger enda lengre frem i tid. Christies utspill blir dessverre en bekreftelse på manges oppfatning av at faget kriminologi først og fremst er opptatt av gjerningsmennenes ve og vel. Slik er det ikke.

Timingen er gal også av andre grunner enn ufølsomhet. Jeg kan ikke se at samfunnets reaksjoner på ugjerningen så langt har truet rettsstatens grunnleggende prinsipper og at det derfor skulle være maktpåliggende å komme med et slikt utspill nå. Reaksjonene er ikke preget av lynsjestemning eller krav om at lovgivningen skal ha tilbakevirkende kraft, men derimot av verdig og innlevende sorg og forsvar av rettsstaten.

Christie burde ha ventet med dette utspillet. Det står i fare for kun å bli oppfattet som en forutsigbar kjepphest, og dermed fungere helt motsatt av hva Christie ønsker.

Liv Finstad

Professor i kriminologi, UiO

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.