Annonse
04:00 - 19. august 2011

En tid for alt

Annonse

Kriminologidebatten

Min kollega Nils Christie var tidlig ute med å ønske at massemorderen fra Utøya og regjeringskvartalet «kommer tilbake til samfunnet». I Morgenbladet 12. august utdyper han at timingen for utspillet var riktig.

Timingen var støtende og provoserende. Christie burde i det minste ha ventet til de drepte var begravet. Hvorfor begynne allerede nå å snakke om reintegrering? Etterforskningen kommer til å ta lang tid, og rettssaken ligger enda lengre frem i tid. Christies utspill blir dessverre en bekreftelse på manges oppfatning av at faget kriminologi først og fremst er opptatt av gjerningsmennenes ve og vel. Slik er det ikke.

Timingen er gal også av andre grunner enn ufølsomhet. Jeg kan ikke se at samfunnets reaksjoner på ugjerningen så langt har truet rettsstatens grunnleggende prinsipper og at det derfor skulle være maktpåliggende å komme med et slikt utspill nå. Reaksjonene er ikke preget av lynsjestemning eller krav om at lovgivningen skal ha tilbakevirkende kraft, men derimot av verdig og innlevende sorg og forsvar av rettsstaten.

Christie burde ha ventet med dette utspillet. Det står i fare for kun å bli oppfattet som en forutsigbar kjepphest, og dermed fungere helt motsatt av hva Christie ønsker.

Liv Finstad

Professor i kriminologi, UiO

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Debatt