Annonse
04:00 - 09. september 2011

Debatten er over oss

Annonse

Kriminologidebatten

Debatten er over oss. Hva bør skje med Anders Behring Breivik? Må han sitte inne for alltid? I dette spørsmålet må vi ha to tanker i hodet på en gang:

For det første at vi lever i en rettsstat, og fortsatt ønsker det. Rettsstatens grunnprinsipper gjelder for alle. Også for Behring Breivik, selv med hans uhyrlige handlinger. Holder vi ikke rettsstatens prinsipper i hevd, har Behring Breivik vunnet.

For det andre at vi holder de grunnleggende verdiene som vi startet med da terroren rammet oss, i hevd. Vi må minne oss selv om plassen foran Rådhuset 26. juli, med 200 000 tilstedeværende og taler av statsminister, kronprins og andre – om solidaritet, demokrati, åpenhet, kjærlighet. Vi må ikke være for sent ute med å minne oss om dette.

Hos oss er livstidsstraffen maks 21 år, forbrytelser mot menneskeheten maks 30 år. Forvaring er maks 21 år, men med mulighet for forlengelse dersom faren for gjentagelse fremdeles er til stede.

Det er her vi må ta verdiene til hjelp. Mange år må nok gå, men hvis Breivik endrer seg på en måte som er troverdig, må det også for ham en gang komme en tid da han med forsiktighet får ta skrittet ut i samfunnet igjen. Jeg håper det en gang vil skje. Jeg skriver dette for også å vise at debatten i Morgenbladet om Institutt for kriminologi og rettssosiologi ikke representerer en massiv opinion mot den ene som avviker, noe avisens intervjurunde kan gi inntrykk av, men danner en faglig uenighet der flere er med.

Før eller senere må vi tenke i forsoning, ikke hevn. Det vil være i tråd med norsk humanistisk tradisjon.

Thomas Mathiesen

Professor i rettssosiologi

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.