04:00 - 18. juni 2010

– Ufine metoder

Hallgeir Langeland (SV) vil ta Jan Helge Solbakks forslag til granskning av svineinfluensa-vaksineringen opp med rødgrønne kolleger på Stortinget.

Vi ha granskning: – Norske myndigheter lot seg drive med, mener Hallgeir Langeland (SV) om håndteringen av svineinfluensaforebygging. Foto: SCANPIX

– Norske myndigheter lot seg drive med i noe som virket lite gjennomtenkt. Og vi ble presset med at det å la være å ta svineinfluensabeskyttelse var usolidarisk mot Norges befolkning. Altså ufine metoder, sier Hallgeir Langeland (SV) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, krever at Stortinget oppretter en egen komité for å granske de norske helsemyndighetenes håndtering av svineinfluensaen i 2009. Bakgrunnen er avsløringer av utstrakt samrøre mellom Verdens helseorganisasjon og legemiddelindustrien i utarbeidelsen av retningslinjene for svineinfluensabeskyttelse som også norske helsemyndigheter fulgte. I et essay i denne ukens avis (venstre side) forteller han blant annet at i 2002 var legemiddelfirmaet Roche, som selv produserte Tamiflu, med på å utarbeide retningslinjer for bruken av legemiddelet, retningslinjer som blant annet anbefalte stater å gjøre store forhåndsinnkjøp av Tamiflu. Og videre at i 2009 opprettet WHOs generaldirektør en egen hemmelig komité for svineinfluensaspørsmål, og det medisinske tidsskriftet BMJ har avslørt at flere av medlemmene i denne komiteen har bånd til Roche og andre vaksine- og legemiddelprodusenter.

– Jan Helge Solbakk ønsker at Stortinget oppretter en egen granskningskommisjon, er det noe du vil ta initiativ til?

– Det vil jeg diskutere med mine rødgrønne kolleger i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er behov for å få større klarhet i hva som skjedde. Også hvordan denne influensaen oppsto. Var det på grunn av industriell svineproduksjon i Mexico?

Også Høyre var kritisk til gjennomføringen av massevaksineringen forteller Bent Høie, helsepolitisk talsmann for høyre på Stortinget. Men Høie ser ikke behovet for en egen granskning i regi av Stortinget slik Jan Helge Solbakk ønsker seg. Han viser til at det allerede pågår en nasjonal evaluering i regi av regjeringen, og at Norge i tillegg deltar i en internasjonal evaluering.

– For det første er det ikke noe tradisjon for eller grunnlag for at Stortinget oppretter egne granskningskommisjoner. Stortinget ber i tilfelle Regjeringen gjennomføre evalueringer og granskninger. Jeg opplever at regjeringen har igangsatt en evaluering som vil ha stor betydning for hvordan tilsvarende situasjoner skal håndteres i fremtiden, sier Høie. Kristelig Folkepartis Laila Dåvøy mener imidlertid at regjeringens egen granskning ikke holder mål.

– Jeg har ikke vært fornøyd med myndighetens håndtering av svineinfluensaen. Derfor stilte jeg statsråden et spørsmål skriftlig i januar i år. Der dreide det seg om legemiddelindustriens innflytelse over WHO. Statsråden foreslår granskning, men ikke ekstern, noe jeg er uenig i. Dåvøy har fått Solbakks artikkel referert av Morgenbladet. Hun mener opplysningene er oppsiktsvekkende.

– Jeg har allerede bedt om ekstern granskning og vet ikke om det nytter å be om det en gang til. Men jeg vil gjerne lese det Solbakk skriver før jeg vurderer eventuell oppfølging, sier Dåvøy. mr@morgenbladet.no

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.