04:00 - 26. november 2010

Tollefsen fortsetter å rote

Bistand

Sindre Tollefsen fra Kirkens Nødhjelp fortsetter dessverre å komme med usaklige angrep på Handelskampanjen i sitt innlegg 12. november.

Først påsto Tollefsen at Handelskampanjens politiske plattform «ble kuppet av aktører med tradisjonelle venstreorienterte agendaer». Da jeg opplyste om at Kirkens Nødhjelp var med i hele prosessen med utformingen av plattformen og var enig i hele innholdet, så hadde jeg forventet en beklagelse. I stedet kommer Tollefsen med nye angrep.

Tollefsen påstår så at «Nærstad har siden 2003 stadig gjentatt sitt ønske om at alle land i verden, inkludert de rike, skal kunne hjelpe eget landbruk med alle de virkemidler de selv måtte ønske. Han kaller det for ’matsuverenitet’.»

Det stemmer overhodet ikke at jeg har dette synet, eller at matsuverenitet betyr at alle land skal kunne gjøre akkurat hva de vil. Hadde Tollefsen tatt seg bryet med å lese en del av det jeg har skrevet om internasjonal handelspolitikk, eller Handelskampanjens plattform, så hadde han sluppet å skrive gale ting. I Handelskampanjens plattform står det blant annet følgende under avsnittet om landbruk: «Alle former for direkte og indirekte subsidier som går til eksport rettet mot utviklingsland, må stanses umiddelbart, og på sikt må alle eksportsubsidier avvikles.» Vi har også vært helt uenig med mye av det Norge har støttet i WTO når det gjelder landbruket. Litt mer redelighet i debatten fra Tollefsens side hadde gjort seg.

Aksel Nærstad

Leder for Handelskampanjen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.